Aktiveringspedagog inom LSS

Mölndal | Bunden

Vill du arbeta med att göra skillnad för andra?

Omfattning 300 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2019

Ansök på campus.molndal.se

Sista ansökningsdatum

15 maj 2019

Platser

25

Om utbildningen

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklings störning, autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individen och verksamheten. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

SNABBFAKTA
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start september 2018
Längd 300 YH-poäng (2 år)
Studietakt 75%
Studieort Mölndal, Campus Mölndal
Antal platser 25 st
LIA 25 veckor (praktik)

UNDER UTBILDNINGEN
Under YH-utbildningen utvecklar du din kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

KURSER SOM DU LÄSER (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

• Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40p
• Kommunikation och samspel, 25p
• Människan i utveckling och aktivitet, 20p
• Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra 30 p
• Sinnesstimulering och dokumentation, 25p
• Tillgänglighet, delaktighet och teknik, 25p
• Vardagsaktivitet, 25p

• Examensarbete, 25p
• LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20p
• LIA 2 Aktivitet, kommunikation, tillgänglighet, 40p
• LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25p


EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.


BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA FÖR ATT LÄSA MER OM UTBILDNINGEN WWW.CAMPUSMOLNDAL.SE/YH

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Mölndal