Komposittekniker

Bunden | Lidköping, Ronneby, Varberg

Komposit är ett materialet med de stora möjligheter!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

31 augusti 2020

Ansök på campus.varberg.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2020

Fler starter

1 september 2021, 1 september 2022

Om utbildningen

Allt fler industrier använder sig av kompositmaterial men kunskaperna om kompositmaterialen och dess sammansättning är begränsade. Många företag som använder kompositer i sin produktion har inte möjlighet att växa och utvecklas i takt med efterfrågan på grund av bristande kompetens. För att möta efterfrågan krävs utbildad personal som har en solid teoretisk bas men som samtidigt kan arbeta praktiskt.
Fordonsindustrin är den bransch där efterfrågan på kompositmaterial ökar allra mest men även branscher som båt, flyg, bygg och sportindustrin är stora användare och i behov av kompositkunnig personal.

Kolfiber är en utav de mer kända kompositerna och den globala efterfrågan på kolfiber spås tredubblas fram till 2020. Fordons- och vindkraftsindustrin kommer stå för närmare hälften av efterfrågan men även branscher som flyg-, försvars-, sport-, och byggindustrin förväntas öka sin användning.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för branscher som använder kompositer i sin produktion. Speciellt behövs kompetens med praktisk kunskap för att företagen ska kunna utvecklas i takt med efterfrågan.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att driva projekt efter egenupprättade aktivitetsplaner och kan uppskatta graden av rimlighet mellan experimentella och teoretiska resultat. Du kan identifiera och lösa hållfasttekniska problem, arbeta i olika maskinsystem och datoriserade program vid produktion och bedömning samt göra beräkningar i problemlösningssyfte. Du hanterar design -rit och konstruktionsverktyg så som CAD och kan kommunicera funktion- och företagsprofil genom design och form.

Ett urval av utbildningens kurser
•CAD-konstruktion 20
•Examensarbete 30
•Konstruktion- och designmetodik 45
•Kostnadskalkylering 10
•LIA 1 20
•LIA 2 30
•LIA 3 60
•Livscykelanalys 10
•Materiallära 30
•Produktionseffektivitet 25
•Projektledning 10
•Tillverkning av avancerade härdplastkompositer 25
•Tillverkning av avancerade termoplast- och biokompositer 15
•Tillverkning av kortfiberkompositer 15
•Tillverkningsprocesser för kompositer del 1 20
•Tillverkningsprocesser för kompositer del 2 25
•Tillämpad matematik 10

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Varberg/Varbergs kommun