Värdeskapande logistik

Jönköping | Bunden

Allt är logistik! Jobba med värdeskapande logistik. Få teori som du tillämpar praktiskt för att ge dig kompetenser inför ditt framtida logistikjobb.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på ju.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Tekniska Högskolan i Jönköping är huvudman och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Allt är logistik! Jobba med värdeskapande logistik. Få teori som du tillämpar praktiskt för att ge dig kompetenser inför ditt framtida logistikjobb.

Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik!
Här får du kännedom om hur man effektiviserar varuflöden samt de regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export/import. Dessutom kommer du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt under LIA (lärande i arbete) ute på företag.

Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot t ex en viss marknad eller ett företag).

Kurser: Poäng:
Branschdokumentation och Juridik , 25 Yhp
Ekonomistyrning, 25 Yhp
Examensarbete , 25 Yhp
Inköp & Försäljning , 25 Yhp
Internationell Handel och Tullhantering, 25 Yhp
LIA 1, 25 Yhp
LIA 2, 25 Yhp
LIA 3, 75 Yhp
Värdeskapande Logistik, 50 Yhp
Värdeskapande Logistik och Green Logistics , 25 Yhp
Värdeskapande System och Kvalitetssäkring , 25 Yhp
Värdeskapande Transportlösningar med IT-verktyg, 25 Yhp
Yrkesrollen logistiker samt Projektledning, 25 Yhp

Exempel på yrkesroller är logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör mm. Behovet är stort inom Jönköpings region.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.
Studietiden är förlagd till 80 veckor heltid. Lektioner tre dagar per vecka och två dagar egna studier. LIA (lärande i arbete) är förlagt till termin två, tre och fyra.
--- GODKÄND UTBILDNINGSBESKRIVNING SAKNAS ---

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon