Värdeskapande logistik

Jönköping | Bunden

Är du intresserad av internationell handel, e-handel och andra logistiska flöden? Med den här utbildningen har du en spännande karriär framför dig!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på ju.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

15 april 2019

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Allt är logistik! Den här utbildningen lär dig att arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden utifrån de förutsättningar som styr internationell handel och e-handel. Jönköpingsregionen är ett av Sveriges logistikcentrum och behovet av arbetskraft är stort – som utbildad logistiker är det lätt att få jobb!

Under utbildningen får du vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik. Du lär dig hur man effektiviserar varuflöden samt vilka regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export och import. Efter utbildningen kommer du också att ha kunskapen som krävs för att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov.
I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, Fläktwoods, IKEA DS, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön. För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 30 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör med mera.

KURSER
Branschdokumentation och Juridik, 25 Yhp
Ekonomistyrning, 25 Yhp
Examensarbete, 25 Yhp
Inköp & Försäljning, 25 Yhp
Internationell Handel och Tullhantering, 25 Yhp
LIA 1, 25 Yhp
LIA 2, 25 Yhp
LIA 3, 75 Yhp
Värdeskapande Logistik, 50 Yhp
Värdeskapande Logistik och Green Logistics, 25 Yhp
Värdeskapande System och Kvalitetssäkring, 25 Yhp
Värdeskapande Transportlösningar med IT-verktyg, 25 Yhp
Yrkesrollen logistiker samt Projektledning, 25 Yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon