Arborist

Stockholm | Bunden

Utbildningen ger en specifik kompetens inom trädvård och arbete med träd, som förvärvats genom teoretiska studier kopplade till praktiska övningar.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2019

Ansök på hvilanutbildning.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

24

Om utbildningen

Arboristen har en specifik kompetens inom trädvård och arbete med träd, som förvärvats genom
teoretiska studier kopplade till praktiska övningar. Eftersom en stor del av arboristens arbete
görs genom klättring är klättringsteknik och hur man arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt
uppe i trädkronorna en viktig del i kursen Tillämpad trädvård. I kursen ingår beskärning, såsom
uppbyggnads- och underhållsbeskärning, kronreducering och kronstabilisering. Arboristen kan ta
ner ett träd som står i ett trängt läge genom sektionsfällning och firning samt klarar av räddning
på hög höjd.

Hur ett träd är uppbyggt, skillnad mellan olika trädarter och hur de fungerar ingår i kursen
Trädfysiologi och anatomi. Dendrologi och ståndortslära omfattar art- och sortkunskap samt
kännedom om vilka miljöer de olika växtslagen är anpassade att leva i. Förutsättningar för att
träd ska kunna etableras och växa på växtplatsen genom att jorden håller en bra struktur samt
problemen med rotmiljön i kompakterade jordar i urbana miljöer tas upp i kursen Marklära och
naturvård. Vidare är kunskap om de sjukdomar, skadegörare och fysiogena skador som drabbar
träden en viktig del i utbildningen och ges i kursen Trädens sjukdomar och skador. Att kunna
ställa diagnos och göra en riskbedömning är viktigt, liksom upprättande av trädvårdsplaner. En
arborist anlitas vid ekonomiska värderingar, besiktningar och andra ekonomiska ärenden, t ex
försäkringsärenden och skadeståndsanspråk. Kursen Ekonomi och ledarskap ger
grundläggande kunskaper i ekonomi där tyngdpunkten ligger på eget företagande inom
arboristyrket.

I utbildningen ingår Motorsåg A, Motorsåg B, Hjärt- och lungräddning (HLR), Första Hjälpen (LABCDE)
och Arbete på väg.

Efter genomgången utbildning skall den studerande kunna arbeta som arborist med eget företag
eller som anställd med arbetsledande funktion i park- och kyrkogårdsförvaltningar samt privata
företag inom skogs-, trädvårds- och trädgårdsbranschen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Hvilan Utbildning AB