Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Åkarp | Distans

Utbildningen ger unik kompetens inom arbetsledning och de områden som är specifika för kyrkogårdens kulturmiljöer och verksamhet.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 november 2019

Ansök på hvilanutbildning.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

34

Om utbildningen

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med arbetsledning inom kyrkogårdsförvaltning. Utbildningen syftar till att ge djupa kunskaper, färdigheter och en gedigen kompetens inom arbetsledning och de områden som är specifika för kyrkogårdens kulturmiljöer och verksamhet.

Om utbildningen
Utbildningen Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning passar dig som har arbetslivserfarenhet inom den gröna branschen och tycker om att arbeta utomhus, organisera, leda och få dina medarbetare att trivas. Utbildningen ger goda kunskaper i organisation, ledarskap, förvaltning, ekonomi och IT, växtkännedom, marklära, begravningsverksamhet, anläggning, kulturmiljö samt skötsel och underhåll.
I utbildningen får du goda kunskaper om vikten av en god psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagar, ekonomiskt uppföljningsarbete, kvalificerad skötsel och anläggning av kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gröna miljöer, ett fördjupat sortiment av växter och deras användning och skötsel.

Om skolan
Hvilan utbildning i Åkarp har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare.

Yrken som utbildningen leder till:
Arbetsledare kyrkogård
Kyrkogårdsmästare
Kyrkogårdsförvaltare
Lagbas/lagledare kyrkogård
Kyrkogårdsförman

Kurser och antal Yh-poäng per kurs
Arbetsledning 50p
Begravningsverksamhet 10p
Ekonomi och IT 30p
Examensarbete 15p
Kyrkogårdens anläggningsarbeten 25p
Kyrkogårdens kulturmiljö 10p
Kyrkogårdsförvaltning 15p
LIA 1 50p
LIA 2 45p
Skötsel och underhåll 30p
Växtkännedom och marklära 20p

Totalt 300 YH poäng

Framtidsutsikter
Efterfrågan på arbetsledare med grön utbildning, ämnesspecifika kunskaper inom kyrkogårdsförvaltning och därtill kompetens att leda och planera arbetet på kyrkogårdar är stor. Kyrkogårdsförvaltningar har redan idag svårt att få tag på personer för arbetsledande befattningar och står dessutom inför stora pensionsavgångar de närmaste åren.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hvilan Utbildning AB