Vindkrafttekniker

Strömsund | Bunden

Utbildningen till Vindkrafttekniker är vägen till ett spännande tekniskt arbete på hög nivå och med fina arbetsutsikter i Sverige eller annat land.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på hjalmar.nu

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Fler starter

1 augusti 2020, 1 augusti 2021, 1 augusti 2022

Om utbildningen

Utbildningen skall i första hand ge de studerande yrkesrollen vindkrafttekniker. Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift- service- och underhållsarbete av vindkraftverk och övriga elanläggningar vid vindkraftparkområdet.

I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser:
Administration-IT
Arbetsmiljö och säkerhet med av branschen godkända moment Elsäkerhet ESA, Bättre arbetsmiljö BAM, Heta arbeten, och internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i Working At Heights, First Aid, Manual Handling och Fire Awareness.
Ellära och Elkraft för vindkrafttekniker
Examensarbete
Drift och underhållsteknik
Hydraulik och mekanik
LIA, Lärande i arbete
Styr, mät och reglerteknik
Teamarbete
Vindkraft- från idé till driftsatt park
Vindkraftanläggningar
Vindkraftteknik

Studierna bedrivs på heltid och under första året till största delen i Strömsund. I kurserna ingår teoretiska genomgångar, laborationer och övningsuppgifter, samt redovisningar, rapporter och skriftliga prov. Vissa moment är webbaserade och kan läsas på distans. Studiebesök vid olika vindkraftparker ingår i kurserna. Vindkrafttekniker besöker också skolan för att informera om sitt arbete och olika moment i arbetet.

Engelska är fackspråket och en del litteratur är på engelska. Engelska skall ingå som en naturlig del i undervisningen i kurserna och redovisningar och rapporter görs ibland på engelska.

Läkarintyg(mast och stolpintyg AFS 2000:6)krävs inför arbetsmiljö och säkerhetsutbildningen och inför arbete på hög höjd under LIA-kurserna. B-körkort kommer också att krävas under LIA-perioderna då du kan behöva köra bil till de olika vindkraftverken.
LIA( lärande i arbetet)-kurserna utgör nästan en tredjedel av utbildningen och är uppdelad på tre perioder. LIA är förlagd hos olika branschföretag och kan göras på olika orter i Sverige eller andra länder. LIA ger den studerande träning, praktisk erfarenhet och kunskap om olika servicearbeten med drift och underhåll av vindkraftverk, torn och turbin.

Kurserna Vindkraft, Vindkraftanläggningar och Vindkraftteknik samt Examensarbete läses via Uppsala Universitet och på distans med lärare på Gotland.

De studerande har mycket goda möjligheter att få arbete efter utbildningen.
Enligt de undersökningar som Nätverket för vindbruk sammanställt om vindkraftbranschens kompetensbehov framåt så framgår att det kommer att behövas ca 125 vindkrafttekniker/år under de närmaste fem åren för att täcka branschens behov. Behovet är som störst i de norrlandsregioner där stora vindkraftparker byggs.
Vindkraftbranschen består av många internationellt verksamma företag, så möjligheterna finns också för arbete utomlands för de som så önskar.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Strömsunds kommun - Komvux/Hjalmar Strömerskolan