Vindkrafttekniker

Bunden | Strömsund

Utbildningen till Vindkrafttekniker är vägen till ett spännande tekniskt arbete på hög nivå, med goda jobbmöjligheter i Sverige och internationellt.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

22 augusti 2022

Ansök på hjalmar.nu

Sista ansökningsdatum

31 maj 2022

Om utbildningen

YH Vindkraftteknikerutbildning i Strömsund
Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift, service och underhållsarbete av vindkraftverk. Efter avslutad utbildning erhåller den studerande en Yrkeshögskoleexamen som Vindkrafttekniker.

I utbildningen ingår följande kurser:
Administration-IT
Arbetsmiljö och säkerhet - med av branschen godkända moment såsom: ESA, Heta arbeten, internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i: arbete på hög höjd, första hjälpen, ergonomi samt brandsäkerhet.
Ellära för vindkrafttekniker
Elkraft för vindkrafttekniker
Drift- och underhållsteknik
Hydraulik och mekanik
LIA 1, 2, 3 Lärande i arbete*
Styr, mät och reglerteknik
Teamarbete
Vindkraft från idé till driftsatt park **
Vindkraftsanläggningar **
Vindkraftteknik **
Examensarbete **

*LIA - Lärande i arbete utgör entredjedel av utbildningen och är uppdelad på tre perioder. LIA är förlagd hos olika branschföretag och kan göras på olika orter i Sverige eller utomlands. LIA ger den studerande träning, praktisk erfarenhet och kunskap om olika servicearbeten med drift och underhåll av vindkraftverk och görs tillsammans med erfarna vindkrafttekniker ute i vindkraftverk.

** I samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland.


Studierna bedrivs på heltid i Strömsund. Vissa moment i kurserna är webbaserade och kan läsas från annan ort än Strömsund. LIA-kurser görs även på andra orter. I kurserna ingår teoretiska genomgångar, som varvas med laborationer, övningsuppgifter, redovisningar, quiz, rapporter och prov. Studiebesök vid olika vindkraftparker ingår också i utbildningen. Vindkrafttekniker besöker också skolan för att informera om sitt arbete och karriärmöjligheter i branschen.

Behörighetskravet avseende Tjänstbarhetsintyg för klättring vid stor nivåskillnad är ett intyg utifrån godkänd hälsoundersökning inkl arbets-EKG enl föreskrifter för Mast- och stolparbete (AFS 2000:6). Detta är ett krav inför att kunna genomföra arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningen samt inför arbetet på hög höjd under LIA-kurserna.
B-körkort är också ett behörighetskrav då det behövs under LIA-perioderna, där du kommer att åka bil till och från de olika vindkraftsetableringarna.

Utbildningen sker på svenska men engelska är integrerat i undervisningen. Detta eftersom många företag i branschen idag verkar internationellt. Det är viktigt att känna till branschspecifika ord och fackuttryck för att kunna ha en god kommunikation med kollegor och kunna verka för en god arbetsmiljö. Samtidigt som det breddar för ett arbete internationellt efter avslutat utbildning.

Enligt de undersökningar som vindkraftcentrum.se sammanställt om vindkraftbranschens kompetensbehov nationellt de kommande fem åren, så framgår att det tydligt att det finns ett stort behov av vindkrafttekniker. Prognosen visar att det kommer att behövas ca 190 vindkrafttekniker/år under de närmaste åren för att täcka branschens behov. Behovet är just nu som störst i Norrlandsregionen där stora vindkraftparker byggs.

Vindkraftbranschen består av många internationellt verksamma företag och det finns därför goda möjligheter för arbete utomlands efter avslutad utbildning. Utbildningen kan också leda till andra karriärmöjligheter inom vindkraft där kunskaper som vindkrafttekniker efterfrågas.

Välkommen till ett yrke med goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning!Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Strömsunds kommun - Komvux/Hjalmar Strömerskolan