Avancerad GIS-användare

Gävle | Distans

GIS, Geografiska Informationssystem, tar idag större plats i vår vardag och därmed i arbetslivet. Därför behövs det många fler GIS-användare!

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

28 augusti 2019

Ansök på folkuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

30 april 2019

Platser

35

Om utbildningen

Geografiska Informationssystem - GIS - är ett datorbaserat system för att lagra, analysera och presentera lägesbunden information, ofta med hjälp av digitala eller webbaserade kartor.

GIS blir hela tiden lättare att använda och tar därmed en större plats i vår vardag; Inte minst genom webbaserad och mobilt GIS.

Arbetsmarknaden är idag mycket god för GIS-användare och den ser inte ut att bli mättad på länge. I takt med att GIS används i arbetslivet mer och mer, både inom offentlig sektor och många branscher inom det privata näringslivet, har det vuxit fram ett stort behov av personal med specialkunskaper inom GIS.

Efter utbildningen kan du arbeta som:
GIS-handläggare
GIS-samordnare
GIS-tekniker
GIS- och karttekniker

Kurser om ingår:
Gruppsykologi och arbetsmiljö, 5 YH-poäng
GIT/GIS Grundläggande kurs, 25 YH-poäng
GIT/GIS Raster och vektoranalys, 25 YH-poäng
Kartografi och mätteknik, 25 YH-poäng
Lagring och hantering av spatiala data, 20 YH-poäng
Entreprenörskap, 20 YH-poäng
Webbaserat och mobilt GIS, 25 YH-poäng
LIA1 och LIA 2, 55 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Folkuniversitetet i Gävleborg