Automationsingenjör-Mekatronik

Göteborg | Bunden

It, robotteknik, problemlösning! Som praktiskt inriktad automationsingenjör styr du allt från smarta system till industriella produktionsprocesser.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2019

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

28

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Automationsingenjör – Mekatronik
Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Vill du ha ett kreativt arbete som praktisk inriktad ingenjör inom automation? Då är den här utbildningen någonting för dig! Utbildningen integrerar tekniska fackkunskaper med IT där du får just den kompetens som företagen söker. Vi varvar skol- och företagsperioder (LIA – Lärande i arbete) med ett stort antal laborationer och projekt som ger dig både teoretisk och praktisk yrkeskompetens. Dessutom kommer utbildningen att förbereda dig för ett konsultativt arbetssätt. Metodiken blir successivt allt mer projektinriktad och ditt eget ansvarstagande ökar alltmer under utbildningstiden.
Arbetsplatserna för den arbetsplatsförlagda tiden finns hos teknikkonsuler, process- kraft- och tillverkningsindustri.

ARBETSMARKNAD
Utvecklingen inom automationsteknik inriktar sig alltmer mot avancerad produktion inom en rad teknikområden. Exempel är process- kraft- petrokemisk- fordons- och livsmedelsindustri.
I denna dynamiska bransch är det mycket stor efterfrågan på automationsingenjörer, elkonstruktörer, instrumenttekniker och programmerare inom automation, kraft- och processteknik.


Kurser Poäng

Automationsprojekt 25
Databasteknik 10
Ellära och mätteknik 20
Elteknisk matematik 20
Examensarbete 10
Industriell elteknik 25
Industriell IT/Digitalisering 20
Instrumentteknik 15
Kommunikation 10
LIA-1 45
LIA-2 85
Projektkunskap 10
Specialicerade styrsystem 25
Specialiserad elkonstruktion 30
Specialiserad PLC- och Robotteknik 20
Specialiserad reglerteknik 10
Specilaiserad Digitalteknik 20

Summa: 400


Information om utbildningen:

Sofia Roosberg
Utbildningsledare
telefon 072 554 00 91
e-post: sofia.roosberg@educ.goteborg.se

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo