Produktionsutveckling

Bunden | Göteborg

Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på goteborgstekniskacollege.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2020

Om utbildningen

HELFART/DAGTID

För dig som är redo att anta nya utmaningar mot en kreativ och spännande yrkesroll erbjuder Göteborgs Tekniska College i höst klassikern Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng. Utbild­ningen startade första gången år 2002 och sedan dess har nästan 300 personer gått i mål. Vågar du anta utmaningen? Ansök senast 1 maj!

Industrin söker ständigt nya medarbetare med kännedom om produktionsutveckling. Idag finns ett stor behov av kompetens för att bygga framtidens digitaliserade smarta fabriker. Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. För att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problemlösning och ser möjligheterna med ny teknik. Du är dessutom bra på att kommunicera nya idéer och gillar att arbeta i projekt.

KURSÖVERSIKT (5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier)
- Automa­ti­se­rings­teknik 10 p
- CAD, geometri & ritnings­läsning 15 p
- Drift­sä­kerhet och TPM 10 p
- Examens­arbete 25 p
- Excel 10 p
- Hållbar produktion och energi­ef­fek­ti­vi­sering 10 p
- Industriell IT 10 p
- Effektiv kommu­ni­kation i industriell miljö 10 p
- Kvali­tets­teknik och Six Sigma 20 p
- Lean Production 20 p
- Lärande i Arbete 1 20 p
- Lärande i Arbete 2 25 p
- Lärande i Arbete 3 25 p
- Lärande i Arbete 4 25 p
- Organi­sation och ledarskap 15 p
- Produk­tions­e­konomi A 20 p
- Produk­tions­e­konomi B 15 p
- Produk­tions­teknik och arbetsmiljö 20 p
- Produk­tions­teknik och tillverk­nings­me­todik 30 p
- Produk­tions­teknik och tillverk­nings­strategi 15 p
- Produkt­ut­veck­lings­pro­cessen 10 p
- Projekt­me­todik i industriell miljö 10 p
- Tillämpad matematik 15 p
- Tillämpad produk­tions­lo­gistik 15 p

Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

- Produk­tions­ut­vecklare
- Produk­tions­tek­niker
- Kvali­tets­tek­niker
- Lean-koordinator
- Industriell förbätt­rings­ledare
- Projekt­ledare i produktion
- Produk­tions­be­redare

Som produk­tions­ut­vecklare inom tillverk­nings­in­du­strin medverkar du i produk­tions­pla­ne­ringen så att färdig produkt blir anpassad till tillverkning och montering. Du kan arbeta med utveckling och effek­ti­vitet av tillverk­nings­pro­cessen med avseende på ergonomiska, ekonomiska, kvalitet, materi­al­flöde, underhåll och arbets­or­ga­ni­sation. Att följa och analysera utveck­lingen av nya produk­tions­me­toder, ta fram och presentera förslag på hur föränd­ringar bäst kan användas för utveckling av det egna företaget, arbeta som Lean-koordinator är andra exempel på arbetsuppgifter.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Tekniska College AB