Säkerhets- och trygghetskoordinator

Göteborg | Bunden

Företagsuniversitetets utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator ger dig rätt kunskap och träning för en karriär inom säkerhetsbranschen!

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

21 augusti 2019

Ansök på foretagsuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

26 juni 2019

Platser

35

Om utbildningen

Säkerhets- och trygghetskoordinator

Kraven på säkerhet och trygghet har växt dramatiskt de senaste åren och behovet av kvalificerad säkerhetskompetens inom samhällets alla delar ökar.

Företagsuniversitetets utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator ger dig rätt kunskap och träning för en karriär inom säkerhetsbranschen. Utbildningen omfattar 3 terminers heltidsstudier och startar i augusti 2018 i Stockholm, Malmö och Göteborg.

UTBILDNINGEN
Under din studietid får du möjlighet att bygga ett stort nätverk med dina klasskamrater, andra studerande, verklighetsnära kursledare som är experter inom sina respektive områden samt personer från näringsliv och andra verksamheter.

I utbildningen ingår två viktiga LIA-perioder om 6 veckor vardera. LIA står för "lärande i arbete" och är en integrerad del av utbildningen. Under den här tiden får du omsätta dina kunskaper och utveckla dina praktiska färdigheter i skarpt läge. LIA-perioderna kan också vara mycket bra rekryteringstillfällen för företag och organisationer.

Tidigare studerande har efter utbildning fått riktigt bra arbeten på privata företag, kommuner och statliga verk samt på renodlade säkerhetsbolag.

EXEMPEL PÅ ROLLER EFTER EXAMEN

• Säkerhets- och trygghetskoordinator
• Säkerhetssamordnare
• Säkerhetskonsult
• Säkerhetschef
• Beredskapssamordnare
• Projektledare inom säkerhet och trygghet
• Säkerhetsledare vid evenemang

KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN

• Branschkunskap och omvärldsanalys
• Riskhantering
• Brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder
• Evenemangssäkerhet
• Teknik och informationssäkerhet
• Projektledning, ledarskap och kommunikation
• Ekonomi, juridik och hållbarhetsarbete
• LIA-period 1
• LIA-period 2
• Examensarbete


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Företagsuniversitetet AB