Samordnare - informationssäkerhet och cybersäkerhet

Stockholm | Bunden

Behovet av kvalificerad kompetens inom informationssäkerhet ökar snabbt i takt med digitaliseringen.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på foretagsuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

8 maj 2019

Platser

35

Om utbildningen

SAMORDNARE - INFORMATIONS- OCH CYBERSÄKERHET

Behovet av människor med kompetens inom informationssäkerhet ökar snabbt i takt med digitaliseringen.

Företagsuniversitetets utbildning Samordnare - informations- och cybersäkerhet ger dig rätt kunskap och träning för en karriär inom säkerhetsbranschen. Utbildningen omfattar 3 terminers heltidsstudier och startar i augusti 2019 i Stockholm.

UTBILDNINGEN
Under din studietid får du möjlighet att bygga ett stort nätverk med dina klasskamrater, andra studerande, verklighetsnära kursledare som är experter inom sina respektive områden samt personer från näringsliv och andra verksamheter.

I utbildningen ingår två viktiga LIA-perioder, 6 veckor långa vardera. LIA står för "lärande i arbete" och är en integrerad del av utbildningen. Under LIA-perioderna omsätter du dina kunskaper och utvecklar dina praktiska färdigheter i skarpt läge. LIA-perioderna kan också vara mycket bra rekryteringstillfällen för företag och organisationer.

EXEMPEL PÅ ROLLER EFTER EXAMEN

• Informationssäkerhetssamordnare
• Information Security Manager
• Handläggare - inriktning informationssäkerhet
• Säkerhetsskyddssamordnare
• Biträdande säkerhetskyddschef/säkerhetschef


KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN

OMVÄRLDSANALYS, RISKHANTERING och LEDNINGSSYSTEM, 50 poäng
Du får lära dig hur processen för ett systematiskt säkerhetsarbete ser ut baserat på ett ledningssystem för informationssystem enligt SS ISO/IEC 27 001:2014. Du får även lära dig om det metodstöd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.

Du får kompetens i att analysera och bedöma risker, se möjliga åtgärder och föreslå åtgärder. Du får också förmåga att förstå och arbeta enligt standardiserade ledningssystem.

Kursen är ett ramverk för hela utbildningen och förståelsen för innehållet fördjupas i de övriga kurserna.

INFORMATIONSSÄKERHET, 65 poäng
Du lär dig att se risker i socio-tekniska system inom ett antal områden.

SAMORDNA och ORGANISERA ARBETE FÖR INFORMATIONSSÄKERHET, 60 poäng
Kursen innehåller fyra delar för att ge dig förutsättningar att leda och koordinera säkerhetshöjande insatser inom informationssäkerhet utifrån ekonomiska och juridiska ramar.

KOMMUNICERA, SAMVERKA och UTBILDA, 40 poäng
Här får du lära dig att kommunicera, samverka och utbilda om informationssäkerhet. Kursens fem delar genomsyras av karaktärsämnet informationssäkerhet.

LIA-PERIOD 1, 30 poäng

LIA-PERIOD 2, 30 poäng

EXAMENSARBETE, 25 poäng


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Företagsuniversitetet AB