Samordnare – informations- och cybersäkerhet

Stockholm | Bunden

Behovet av kvalificerad kompetens inom informationssäkerhet ökar snabbt i takt med digitaliseringen.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på foretagsuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

9 augusti 2019

Platser

35

Om utbildningen

SAMORDNARE - INFORMATIONS- OCH CYBERSÄKERHET

Brinner du för säkerhet och vill jobba i en starkt växande bransch?

Vad är informations- och cybersäkerhet?
Informations-och cybersäkerhet är ett systematiskt arbete på alla nivåer i en organisation som syftar till att säkerställa utformning av processer och policys samt informationssystem, regler och riktlinjer för att skydda organisationens informationstillgångar.

Vem kan gå utbildningen?
Utöver de formella behörighetskraven bör du brinna för säkerhet och då främst för informationssäkerhet.
Du ska ha en kommunikativ förmåga, ha förmågan att uttrycka dig i tal och skrift, vara intresserad av att samordna och koordinera samt vara beredd på att en del av ditt jobb kommer att innebära administration. Du bör ha ett driv och tycka om att tänka i processer. Självklart är IT-kunskaper ett plus.
Kanske jobbar du med eller har jobbat med IT i någon form eller inom en back office-funktion med support eller kundservice på ett IT -eller telecomföretag. Eller kanske som processledare eller registrator.

Vem arbetar med informations-och cybersäkerhet?
Medarbetare på alla nivåer, allt från högsta ledning till handläggarnivå. För att säkerställa arbetet finns informationssäkerhetssamordnare, processledare, internrevisorer, jurister, IT-medarbetare, säkerhetschefer med flera inblandade.

Exempel på roller efter utbildningen:
• Informationssäkerhetssamordnare
• Information Security Manager
• Handläggare - inriktning informationssäkerhet
• Säkerhetsskyddssamordnare
• Processledare i en större organisation eller i en organisation som har stora värden att skydda

Arbetsmarknad
Behovet av kompetenta medarbetare växer konstant. Jobben finns framför allt i större bolag, myndigheter och kommuner som har skyddsvärd information. Det finns också en växande konsultmarknad för informationssäkerhet.

UTBILDNINGEN
Utbildningen omfattar 3 terminers heltidsstudier och startar i augusti 2019 i Stockholm.
Under din studietid får du möjlighet att bygga ett stort nätverk med andra studerande och verklighetsnära kursledare som är experter inom sina respektive områden samt personer från näringsliv och andra verksamheter.

I utbildningen ingår två viktiga LIA-perioder, 6 veckor långa vardera. LIA står för "lärande i arbete" och är en integrerad del av utbildningen. Under LIA-perioderna omsätter du dina kunskaper och utvecklar dina praktiska färdigheter i skarpt läge. LIA-perioderna kan också vara mycket bra rekryteringstillfällen för företag och organisationer.

Vill du veta mer om utbildningen och vad som ingår? Skrolla ner så hittar du adressen till vår hemsida!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Företagsuniversitetet AB