Inköp & Supply Management

Luleå | Bunden

Som inköpare arbetar med många kontakter, ofta internationellt. Du gör affärer och bidrar till företagets utveckling. Inköpare finns i alla branscher.

Omfattning 425 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 augusti 2020

Ansök på nbi.se

Sista ansökningsdatum

3 maj 2020

Platser

28

Om utbildningen

Målet är att du efter avslutad utbildning ska behärska samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop, inköpskalkyler, förhandlingar, avtal, m.m. Du bli en del i arbetet med strategiskt inköpsarbete såsom leverantörsutveckling, inköpsplanering och -utveckling samt affärsförhandlingar. Du som väljer att läsa till inköpare trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta, både externt och internt. Du är strukturerad och noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv. Affärsmässighet, drivkraft och förmåga att se möjligheter är några av dina egenskaper.

Vanliga yrkesroller är inköpare, inköpsassistent, kategoriansvarig och upphandlare (inom offentlig sektor). För en inköpare är arbetet ofta internationellt med kontakter utanför landet. Många yrkestitlar kan vara på engelska, som purchaser, category manager, business developer, supply planner, m.fl.

Följande kurser ingår i utbildingen:

• Inköp 25p
• Strategiskt inköp 20p
• Logistik 25p
• Supply Chain Management 20p
• Offentlig upphandling 20p
• Affärs- och inköpsjuridik 20p
• Affärsengelska 15p
• Affärsförhandling 15p
• Excel och IT 25p
• Företagsekonomi 20p
• Marknadsföring och försäljning 20p
• Organisation, ledarskap och projektledning 25p
• Hållbara inköp 15p
• LIA 1 45p
• LIA 2 45p
• LIA 3 45p
• Examensarbete 25p

Framtidsutsikterna är goda. NBI har bedrivit motsvarande utbildning sedan 2005 på flera orter i landet och i snitt har 8-9 av 10 arbete efter sex månader. Inköpsyrket har blivit mer och mer professionellt och internationellt, vilket ställer fortsatta krav på utbildade inköpare. Alla företag och offentliga organisationer behöver inköpare och upphandlare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

NBI i Sverige AB