Java- och webbutvecklare

Mölndal | Bunden

Är du intresserad av IT och programmering? Då är det här utbildningen för dig.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på campus.molndal.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Om utbildningen

Är du intresserad av IT och programmering? Programmering är ett kreativt yrke. Ditt arbete kommer ha stort värde för de som ska använda de IT-system du utvecklar. Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt. Minst lika viktigt är kommunikation och samarbetsförmåga, samt förståelse för användarens behov.

Under utbildningen får du en gedigen grundläggande kompetens inom Java- och webbutveckling, samt en första värdefull arbetslivserfarenhet genom kurserna LIA 1 och 2. Utbildningen genomförs i samarbete med IT-företag i regionen.

SNABBFAKTA
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start augusti 2019
Behörighetsgivande förutbildning Startdatum publiceras senare
Längd 400 YH-poäng (2 år)
Studietakt 100%
Studieort Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 24veckor (praktik)
Under utbildningen
Under YH-utbildningen Java- och webbutvecklare får du lära dig objektorienterad programmering med Java som språk och webbutveckling, med HTML, CSS, JavaScript och PHP.

För att kunna utveckla mer avancerade system får du utbildning i databashantering och Java Enterprise. Inom webbprogrammeringen lär du dig använda så kallade webbtjänster (web services) och olika JavaScript-ramverk som till exempel Jquery, Angular och Node.

Under YH-utbildningen kommer du även att få lära dig versionshantering, utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen. Ett agilt arbetssätt med fokus på Scrum ingår också i utbildningen där du blir Java- och webbutvecklare.

Under YH-utbildningen varvas praktiska och laborativa moment med teoretiska studier. Kurserna LIA 1 och LIA 2 är praktik och förlagda till företag. Under din praktik lär du dig genom att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

KURSER SOM DU LÄSER (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

• Agil systemutveckling, 15p
• Databasutveckling, 25p
• Datalogi, 20p
• Java Enterprise, 40p
• Objektorienterad programmering, 50p
• Test och kvalitetssäkring, 20p
• Webbutveckling, 50p
• Webbutveckling inkl. ramverk, 30p

• Examensarbete, 30p
• LIA 1, Lärande i arbete, 60p
• LIA 2, Lärande i arbete, 60p

EFTER UTBILDNINGEN
Efterfrågan på webb- och systemutvecklare är stor. Många IT-företag har svårt att rekrytera medarbetare som är duktiga på Java, ett av världens tre största programmeringsspråk. Exempel på yrkesroller som YH-utbildningen Java- och webbutvecklare leder till är programmerare, javautvecklare, webbutvecklare och front- eller backend-utvecklare. Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA FÖR ATT LÄSA MER OM UTBILDNINGEN WWW.CAMPUSMOLNDAL.SE/YH

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Mölndal