IT-projektledare

Mölndal | Bunden

På vår utbildning till IT-projektledare blir du expert på att leda projekt inom IT och får en bra grund att stå på inför inträdet in i IT-branschen.

Omfattning 260 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

30 augusti 2019

Ansök på campus.molndal.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Om utbildningen

Som IT-projektledare arbetar du med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Du ansvarar för att driva förstudier och projekt enligt relevant projektmodell och kvalitetskrav. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta med resurs- och tidsplanering, kostnadsuppföljning och rapportering.

Att arbeta som IT-projektledare passar dig som är drivande, flexibel och självgående. Du är redo att ta ansvar och trivs i en roll som kräver god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Efter YH-utbildningen kan du arbeta som till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

SNABBFAKTA
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start augusti 2019
Längd 260 YH-poäng ( ca 1,2 år)
Studietakt 100%
Studieort Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 16 veckor (praktik)

UNDER UTBILDNINGEN
Under yrkeshögskoleutbildningen till IT-projektledare får du fördjupade kunskaper inom projektledning. Det kan innefatta att arbeta med en projektplan, tidsplan och budgetarbete. Rapportering är en viktig del av din kommande yrkesroll. På YH-utbildningen lär du dig om agilt arbete och agil projektledning genom arbeta i scrumteam och använda Trello som projektverktyg.

För att säkerställa genomförandet av projekt mot uppsatta behov, krav, mål och budgetramar fördjupar du dina kunskaper om affärsmannaskap och kundförståelse. Som IT-projektledare är det viktigt att utveckla en god samarbetsförmåga. Under YH-utbildningen ingår arbete i olika projektgrupper. Du lär dig att tillämpa grupputvecklingsmodeller som FIRO och Wheelan.

IT-projektledaren samarbetar ofta med internationella företag eller IT-konsulter från andra länder, vilket innebär en efterfrågan på kunskap i engelska i skriftlig och muntlig kommunikation, något som behandlas i kursen branschengelska.

I slutet av yrkeshögskoleutbildningen kombinerar du ditt examensarbete med Lärande i arbete (LIA) under sammanlagt tjugo veckor där du handleds av en IT-projektledare på ett företag du själv tar kontakt med eller något av de företag vi samarbetar med.

Kurser som du läser (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

• Affärsmannaskap, 20p
• Agila metoder och processer i IT-projekt, 40p
• Branschengelska, 20p
• Grupputvecklingsprocesser, 20p
• Introduktion till agila projekt, 20p
• Projektledning, 40p

• Examensarbete, 20p
• LIA, Lärande i arbete, 80p

EFTER UTBILDNINGEN
Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter. Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare.

BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA FÖR ATT LÄSA MER OM UTBILDNINGEN WWW.CAMPUSMOLNDAL.SE/YH

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Mölndal