Studiehandledare

Nyköping | Distans

Som studiehandledare hjälper du andra att lyckas och utvecklas i skolan genom handledning på elevens modersmål. Du bidrar samtidigt till integration.

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2019

Ansök på campusnykoping.se

Sista ansökningsdatum

3 maj 2019

Platser

35

Om utbildningen

Nyanlända elever i grundskolan har ökat stort de senaste åren och många av dem som kommer till Sverige riskerar att inte nå målen i skolan. Behovet av studiehandledning på modersmål kommer därför att vara stort under en betydande tid framöver. Kunniga handledare är en viktig förutsättning för att nyanlända elever ska ta till sig undervisningen och utvecklas i skolans alla ämnen. Som studiehandledare arbetar du med eleverna i nära samarbete med ansvarig lärare - innan, under, eller efter lektionerna. Du handleder på elevernas modersmål utifrån de kurs- och ämnesplaner som finns. Välkommen till en utbildning där du bidrar till integrationen i samhället.

YRKESROLLER
-Studiehandledare

ARBETSUPPGIFTER
-Didaktiska och pedgogiska arbetsmetoder.
-Planera och genomföra studiehandledning utifrån elevens förkunskaper och de lärandemål som ska uppnås.
-Språkutveckling och inlärningsmetoder hos flerspråkiga elever.
-Planera, genomföra och följa upp studiehandledning i samarbete med ansvarig lärare.
-Kartläggning av nyanlända elevers kunskapsnivå
-Följa upp och utvärdera elevers lärande

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen är en distansbaserad utbildning på två år. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta jobba samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. Cirka en tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats

KURSER
-Den digitala utvecklingen i skolan
-Det svenska samhället och skolans värdegrund
--Examensarbete
-LIA 1
-LIA 2
-Kartläggning av nyanlända elever
-Pedagogik 1: Didaktiska och pedagogiska metoder i skolan
-Pedagogik 2: Planera och genomföra studiehandledning
-Pedagogik 3: Följa upp och utvärdera studiehandledning
-Rollen som studiehandledare
-Samverkan med vårdnadshavare/föräldrar
-Språkutveckling och flerspråkighet

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Nyköping