Behandlingspedagog

Nyköping | Bunden

Som behandlingspedagog är drivkraften att stödja människor i utsatta situationer att ta ansvar för ett bättre liv. Ett arbete där du verkligen behövs

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2019

Ansök på campusnykoping.se

Sista ansökningsdatum

3 maj 2019

Platser

35

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter exempelvis människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller ensamkommande flyktingbarn. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att ta ansvar för ett bättre liv.

YRKESROLLER
-Behandlingspedagog
-Behandlingsassistent, ansvara för utredning och stödåtgärder

ARBETSUPPGIFTER
-Att värdera, välja och använda aktuella och relevanta utrednings-, och behandlingsmetoder både inom socialt arbete, missbrukarvård och kriminalvård
-Att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning
-Ett kulturkompetent bemötande, dvs ha självinsikt och öppenhet inför kulturella skillnader
-Att utifrån ett pedagogiskt och medvetet förhållningssätt arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett professionellt sätt
-Att göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen till Behandlingspedagog omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Nyköping. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Räkna med att vara på plats i skolan varje dag.

KURSER
-Beteendevetenskaplig översikt
-Etik och människosyn
-Examensarbete
-Entreprenörskap
-Friskvård och Hälsa
-Juridik i socialt arbete
-Yrkesrelaterad dokumentation
-LIA 1
-LIA 2
-Substansbruk, missbruk och beroendeproblematik
-Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
-Socialpedagogik
-Säkerhet
-Utrednings-, och behandlingsmetodik
-Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Nyköping