Behandlingsassistent

Forshaga | Bunden

Som behandlingsassistent/behandlingspedagog arbetar du med människor i utsatta livssituationer som är i behov av stöd och behandling.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på forshaga.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2019

Platser

27

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Yrke/yrkesområde
Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

Kurser och upplägg
Utbildningen omfattar nedanstående kurser och genomförs i redovisad ordning:
År 1, Socialt arbete – en yrkesintroduktion 35p, Utveckling, socialisation och livsvillkor 60p, Metodarbete och socialpedagogik 60p, LIA 1 45p
År 2, Psykisk ohälsa och drogproblematik 40p, Valbar kurs 40p, LIA 2 55p, Valbar kurs 40p, Examensarbete 25p

Valbar kurs: Missbruk, beroende och samsjuklighet eller Psykisk ohälsa och antisocialproblematik eller Socialt vård- och behandlingsarbete med unga eller Integrationspedagogiskt socialt arbete

Lärande i arbete (LIA) ingår med 20 veckor. Vissa LIA-platser har ofta hög säkerhetspolicy och har enligt lag skyldighet att kräva utdrag ur polisens belastningsregister.

Pedagogisk ansats
Det sociala perspektivet på lärande med betoning på kommunikation, deltagande, samarbete, gemenskap och kollaborativt lärande är grunden for utbildningens pedagogiska ansats. Studerandes egna resurser och lärande står i centrum. Ansatsen genomsyrar utbildningen, från föreläsningar och grupparbeten till den nätbaserade undervisningen.

Undervisningsmetoder
För att öka möjligheterna för fler studerande att tillgodogöra sig utbildningen används olika undervisningsmetoder så som projektarbeten, fältstudier, studiebesök, seminarier, föreläsningar, fallstudier, litteraturstudier och nätbaserad undervisning via lärplattformen. De studerande arbetar så väl individuellt som i grupp. De studerandes kontakter med arbetslivet under utbildningen bidrar till etableringen i yrkeslivet. De valbara fördjupningskurserna samt examensarbetet kommer huvudsakligen att genomföras som nätbaserade distansstudier.

Nätpedagogik
Under utbildningen har de studerande tillgång till en nätbaserad lärplattform. Via plattformen sker både utbyte av information samt undervisning som ökar flexibiliteten i studierna. I undervisningen används lärplattformen som ett närbaserat klassrum där interaktion sker i så väl öppna forum som via videokonferens. Studerande interagerar med varandra, skapar sin egen kunskap i den sociala lärmiljön. För att säkerställa att den studerande kan använda sig av den nätbaserade studieplattformen introduceras tekniskt stöd vid utbildningsstart.

Tjänster efter avslutad utbildning:
- Behandlingsassistent
- Behandlingspedagog
- Boendehandledare
- Boendestödjare
- Integrationshandledare
- Integrationspedagog

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Forshaga kommun, Forshaga Yrkeshögskola