Behandlingspedagog/socialpedagog

Liljeholmen | Bunden

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2019

Ansök på stadsmissionen.se

Sista ansökningsdatum

17 april 2019

Platser

30

Fler starter

24 augusti 2020

Om utbildningen

Stadsmissionens yrkeshögskola erbjuder en tvåårig utbildning till Behandlingspedagog/socialpedagog. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Den ger dig kompetens att arbeta med socialt arbete som behandlingspedagog/socialpedagog inom olika verksamheter. Exempel på verksamheter är HVB-hem för unga och vuxna, SIS-institutioner med ungdoms- eller missbruksvård, socialpsykiatri eller skola. Utbildningen ger kompetens för yrkesroller som kan finnas inom såväl frivillig sektor som i olika kommunala eller privata verksamheter. Möjliga yrkesroller kan vara behandlingsassistent, flyktinghandledare, boendestödjare och socialpedagog.

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Detta säkerställer att utbildningen motsvarar arbetslivets krav för ditt kommande yrke. Utbildningen bedrivs på heltid och omfattar 400 yrkeshögskolepoäng, 5 poäng/vecka. Utbildningen till behandlingspedagog innehåller teorier och metoder relevanta för behandlingspedagogiskt arbete med socialt utsatta individer och grupper. Teorier hämtas från psykologi, sociologi, pedagogik, socialt arbete samt angränsande ämnen. En tredjedel av studietiden är Lärande i arbete (LIA). Blandningen av teori och praktik ger dig en god grund att stå på inför framtida arbete.

Innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid och omfattar 400 yrkeshögskolepoäng (5 Yhp/v) fördelade på 12 kurser. Examination kan ske muntligt och/eller skriftligt i grupp eller individuellt. Varje kurs betygssätts med IG, G och VG.

• Etik, mänskliga rättigheter och människosyn, 20 Yhp
• Examensarbete/fördjupningsarbete, 25 Yhp
• Juridiska grunder för socialpedagoger, 20 Yhp
• LIA I, 40 Yhp
• LIA II, 75 Yhp
• Migration och integration, 30 Yhp
• Psykologi, 40 Yhp
• Samhällsperspektiv, 25 Yhp
• Socialpedagogik, 30 Yhp
• Socialpedagogik II, 30 Yhp
• Socialpsykiatri och beroendeproblematik, 35 Yhp
• Socialt behandlingsarbete med barn och ungdomar, 30 Yhp.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stadsmissionens Yrkeshögskola