Logistiker

Södertälje | Bunden

Vill du arbeta med att styra flöden, material och transporter, samt utveckla logistiklösningar? Då är Logistikutbildningen något för dig!

Omfattning 385 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2019

Ansök på campustelge.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Om utbildningen

Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor
som samordnar investeringar och
aktiviteter. Det rör styrning av varuflöden,
transporter, lagring, förpackning och de därtill
kopplade informationssystemen.
Stora möjligheter till anställning och
jobben finns inom en stor mängd olika
branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a.
företagens krav på effektiv och lönsam logistik
samt kommande pensionsavgångar. Branschen
har idag svårt att hitta rätt kompetens och främst
efterfrågas logistikkunskaper på operativ nivå.
Efter avslutad utbildning har du kunskaper
för att fungera i en arbetsledande roll i en
logistikverksamhet. Du kommer aktivt och
självständigt kunna medverka i att analysera
och arbeta fram effektiva lösningar utifrån
det egna företagets mål men även utifrån
kundens behov och önskemål. Utbildningen
fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning
mot logistik.
I utbildningen ingår även ämnen som engelska
för logistiker, arbetsledning och ekonomi, IT,
juridik, kvalitet, miljö samt kommunikation.
En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA,
där kunskaperna förankras i verkliga lägen
på logistikeffektiva företag. Utbildningen till
logistiker
finns i Södertäljeområdet, som kännetecknas
av att ha stort material- och varuflöde
samt en bra tillgång till logistikinfrastruktur
med bland annat två Europamotorvägar och
tre järnvägar.
Logistikutbildningen är förlagd till Campus
Telge i anslutning till KTH och Södertälje
Science Park som är centralt belägna i Södertäljes
norra stadskärna. I Södertälje finns det
också möjlighet till att hyra studentbostad.
Efter avslutad utbildning med godkända betyg
får du en yrkeshögskoleexamen.

Ansökan
Görs via campustelge.se. Samtliga betygsdokument,
tjänstgöringsintyg och övriga meriter
bifogas i webbansökan senast den 11 juni 2018.
Obs! Har du studier som avslutas efter den
11 juni 2018 måste du meddela oss det i god
tid för att kunna delta i urvalet/antagningen
till utbildningen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Södertälje kommun, Campus Telge