Fastighetsförvaltare 2

Bunden | Göteborg

Utbildningen för dig som vill arbeta som Fastighetsförvaltare och upprätta värderingskalkyler, göra investeringsunderlag inom fastighetsbranschen..

Omfattning 500 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på jei.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

31 augusti 2020

Om utbildningen

Utbildning till Fastighetsförvaltare i Göteborg

Utbildningen för dig som vill arbeta som Fastighetsförvaltare
Du ska kunna upprätta värderingskalkyler, göra investeringsunderlag inom fastighetsbranschen

◊ Distanssäkrad utbildning
Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.


Efterfrågan på Fastighetsförvaltare är stor. Byggboomen och pensionsavgångar påverkar positivt. Tack var LIA/praktik kommer du få en naturlig kontakt med arbetsliv.

Inom fastighetsbranschen behövs kvalificerade kompetenser inom förvaltningsfrågor i syfte att optimera användning på kort och lång sikt och skapa värde. Affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt blir en röd tråd.

Fastighetsförvaltare på John Ericsson Institutet
Tillsammans med John Ericsson Institutet, lärare från branschen och kollegor (andra studenter) kommer du under 2,5 år att få lära dig allt som krävs. Vi jobbar intensivt med lektioner och case under första året för att utveckla dina kunskaper.

Projektledning och affärsmannaskap
Efterhand kommer du arbeta med egna större uppgifter enskilt och i grupp, allt för att du ska kunna axla en självständig roll i ett spännande företag under din LIA/Praktik under år 2.

Detta kommer du kunna matcha följande kompetenskrav från arbetslivet
- Självständig – att på egen hand kunna ta tag i uppkomna problem och föreslå effektiva lösningar
- Kommunikativ – kunna kommunicera så att tekniken blir begriplig för kunden
- Kvalitetsmedvetenhet – fokuserad på teknisk och driftsäker kvalitet i uppdragen
- Helhetsperspektiv – att ha ett holistiskt perspektiv på yrkesrollen
- Kundmedveten – att förstå vikten att alltid sätta kunden i centrum
- Ledarskapsförmåga – förstå sig själv och andra i yrkesrollen
- Strukturerad – att arbeta metodiskt och med tydlig struktur på uppdragen
- Ekonomisk – förstår ekonomins påverkan på delarna och helheten
- Konkurrens medvetenhet – ha överblick på konkurrenter och andra aktörer inom branschen
- Arbetsliv och studier i samverkan skapar möjligheter

John Ericsson Institutet är en anordnare av utbildningar inom fastighet och byggnation. Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, Bygg vesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Wärmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

John Ericsson Institutet

Webbplats

Telefon