Skogsbrukstekniker

Krokom | Bunden

Vill du jobba i naturen? För dig som siktar in dig på ett kvalificerat yrke i skogsbranschen är YH-utbildningen Skogsbrukstekniker en god väg.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på dillegard.se

Sista ansökningsdatum

26 maj 2019

Platser

20

Fler starter

27 augusti 2020

Om utbildningen

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola på Dille Gård
För dig som siktar in dig på ett kvalificerat yrke i skogsbranschen är YH-utbildningen Skogsbrukstekniker en god väg. Utbildningen ger dig kompetens att driva företag inom skogsvård och avverkning eller arbeta som planerare, arbetsledare eller specialiserad skogsmaskinförare.
Skogsbranschen efterfrågar kompetens inom flera kvalificerade praktiska inom skog, till exempel inom drivning och skogsvård. Det finns också ett behov av entreprenörsföretag inom skogsskötsel, planering, certifiering, natur- och kulturvård.
YH-utbildningen Skogsbrukstekniker ger dig djupare kunskaper inom de ämnen som ingår i gymnasieutbildningen Skogsmaskinförare eller liknande. Den tillför också de kunskaper som du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, du kan jobba som arbetsledare, planerare, specialiserad skogsmaskinförare. Du kan också söka vidare till Skogsmästare på högskolan.

Utbildningsplan
Avverkningsteknik
Ekonomi och entreprenörsskap
Företagsledning, organisation och kommunikation
Lärande i arbete
Service, underhåll och felsökning
Skogens natur och miljökunskap
Skogsråvaror och sortiment
Transportteknik

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om:
-Arbetsledande funktion i ett skogligt arbetslag.
-Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation.
-Lagar och avtal samt regler som styr det praktiska skogsföretagandet.
-Ledarskap, kommunikation och lagarbete.
-Företagande, entreprenörskap, marknadsföring.
-Naturhänsyn - och kulturmiljövård i skogsbruket.
-Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket.
-Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller.
-Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn
-Examensarbete

Praktik
Under din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.

Förkunskaper:
Särskilda förkunskaper från gymnasiet är kurserna Motor- och röjmotorsåg 1 (100p), Terrängfordon (100p), Skogsskötsel 1 (100p) eller motsvarande samt 6 månaders skoglig arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet kan t ex vara praktik under din gymnasietid. Saknas dessa särskilda förkunskaper kan vi erbjuda dessa kurser innan kursstart. Kontakta oss för mer information.

Omfattning och utbildningsform
Omfattning är heltid 1,5 år, 300 högskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Dille Gård AB