Operativ ledare - inriktning Revenue Management

Båstad | Distans

Utbildningen utvecklar dig som ledare, får dig växa i yrkesrollen och ger helhetsbild av hur långsiktig lönsamhet skapas. https://youtu.be/FVpIpI3AJI4

Omfattning 150 poäng (ca 1 år)

Examen Ingen examen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) Inte nivåplacerad

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

7 september 2020

Ansök på bastad.se

Sista ansökningsdatum

3 maj 2020

Platser

32

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar som mellanchef eller har ett avdelningsansvar eller önskar växa i din yrkesroll.

FRAMTIDSUTSIKTER
Branschen uttrycker ett behov av att tonvikten ligger på ledarskap, affärssinne, kommunikation, sälj- och marknadskunskaper, företagsekonomi samt förståelse för Revenue Management (RM). De flesta aktörer inom besöksnäringen behöver kompetensutvecklas inom området och bör bla fokusera på sin marknad, ta kontroll över efterfrågan och utifrån den arbeta med att maximera intäkter och skapa lönsamhet. Hotell, restauranger, rederier, flygbolag, biluthyrningsföretag och nöjesetablissemang är exempel på företag som tillämpar Revenue Management.

FRAMTIDENS LEDARE
Yrkesrollen är helt rätt i tiden!
För att kunna möta Svensk Turism vision 2020 måste branschen ha duktiga operativa ledare inom branschen med stor ekonomisk förståelse och bra ledaregenskaper, dvs bred kompetens inom hållbart ledarskap, responsible business, ekonomi och affärsutveckling. Detta för att dels kunna förebygga och hantera de stora psykosociala utmaningar som finns, få medarbetare att trivas och stanna kvar i branschen samt höja statusen på näringen.

BREDD OCH DJUP
Utbildningen ger dig de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta som operativ ledare.
Målet för en operativ ledare med inriktning RM är att ha stor ekonomisk förståelse och att kunna öka verksamhetens lönsamhet. Samtidigt som det läggs stort ansvar och ökade krav på att personalhantering, omvärldsbevakning, säkerhet och responsible business.

Med fördel kan du kombinera ditt ordinarie arbete med studier. Under studieåret lär du dig hur olika faktorer påverkar en verksamhet, hur utvecklingsstrategier skapas och du får verktyg för
hur du och dina medarbetare ska arbeta för att nå uppsatta mål på ett hållbart sätt.
Stor vikt läggs på att få stor ekonomisk förståelse och kunskap inom området RM, vilket i korthet innebär att sälja rätt produkt till rätt kund till rätt pris vid rätt tillfälle. Du får under studieåret de rätta kunskaperna och skapar goda möjligheter för både personlig och karriärmässig utveckling.

Lärande i arbete (LIA)
Delkurserna vävs samman till en helhet där den studerande går djupare i ett eller flera ämnen med fokus på ledarskap och optimering inom verksamheten.
Utbildningen sker på distans ¾ fart med ca 10 fysiska träffar i Båstad som vardera pågår 2-3 dagar.
Våra tidigare studerande uppger att de värderar de fysiska träffarna högt och uppskattar det bra boendet till bra priser där du får tid för bl.a. reflektion, diskutera och nätverka.

Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som
• Operativ ledare inom hotell eller mötesanläggningar
• Revenue Manager - junior
• Hotellchef på en mindre, medelstort eller stort företag
• Assisterande hotellchef
• Platsansvarig, anläggningsansvarig på mindre anläggning
• Avdelningschef på ett hotell eller mötesanläggning

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Båstad kommun Akademi Båstad