Fastighetsingenjör

Bunden | Göteborg

Vill du ha det strategiska ansvaret för drift, underhåll och förädling av ett fastighetsbestånd? Läs till fastighetsingenjör på Fastighetsakademin!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på fastighetsakademin.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

17 augusti 2020

Om utbildningen

Som Fastighetsingenjör har du det operativa ansvaret för fastighetsbeståndens drift och underhåll. Fastighetsingenjören ansvarar ofta för olika typer av tekniska projekt som utvecklar och förädlar fastigheter. Både byggnadstekniska och VVS-installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom, särskilt nyproducerade, fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.

Fastighetsingenjören är en specialist som också har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Vidare ansvarar man i rollen som fastighetsingenjör för kvalificerade upphandlingar och har ibland en ledarroll med personalansvar. Arbetet är, till sin natur, omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor i en expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till Fastighetsingenjör omfattar 2 års heltidsstudier och mer där till, vilket motsvarar 400 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare alltid finns tillgängliga.

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder; varav den första omfattar 6 veckor, den andra 8 veckor och den sista 6 veckor. Under LIA-perioder får studenterna möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är också här de skaffar sig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar sina framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Efter utbildningen till Fastighetsingenjör kan du med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, projektledare, driftsansvarig, energistrateg, underhållschef, energiingenjör, driftingenjör, VVS-ingenjör m.fl.

Under dina två år hos oss läser du följande kurser:
Fastighetsföretagande, 30 p
Projektledning, 20 p
Kommunikation, 10 p
Företagsekonomi, 15 p
Investeringskalkylering, 20 p
Juridik, 20 p
Upphandling och entreprenadjuridik, 25 p
Byggnadsteknik och -fysik, 30 p
Installationsteknik, 35 p
Kyl- och värmepumpsteknik, 15 p
Styr- och övervakningssystem, 20 p
Energioptimering och -effektivisering, 20 p
Underhållsteknik, 15 p
Elsäkerhet ,10 p
LIA 1 – Fastighetsföretagande, 30 p
LIA 2 – Teknik, 40 p
LIA 3 – Drift och underhåll, 30 p
Examensarbete, 15 p

Hos oss på Fastighetsakademin får du en kvalificerad utbildning som leder till ett intressant, stimulerande och mycket utvecklande arbete i en bransch med mycket stort rekryteringsbehov.

Välkommen till fastighetsbranschens egen skola!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Fastighetsakademin Sverige AB