Arbetsmiljöingenjör

Göteborg | Distans

Som arbetsmiljöingenjör tar du ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna i företag. Jobbet passar dig som vill ha ett spännande och praktiskt yrke.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 6

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

12 augusti 2019

Ansök på folkuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2019

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020, 1 augusti 2021

Om utbildningen

Arbetsmarknad
Som arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes. Efterfrågan på yrkesrollen är stor och arbetslivet har idag svårt att hitta personer med rätt kompetens. Med stora pensionsavgångar, nya lagkrav och tidigare avsaknad av sammanhållen utbildning inom området blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du arbeta som t ex: Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljöhandläggare, Arbetsmiljökonsulent, Arbetsmiljöinspektör, Skyddsingenjör eller Arbetsmiljöchef.

Utbildningens mål
Efter examen kan du leda arbetsmiljöarbetet i en organisation enligt gällande krav. Du har förmågan att engagera medarbetare och skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur på arbetsplatsen utifrån dina kunskaper om produktion samt inre och yttre miljö.

Lärande i arbete (LIA)
LIA-perioder på företag och i organisationer ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapa kontakter som leder till jobb. LIA omfattar totalt 24 veckor.

Kurser
Allmän arbetsmiljökunskap, 20 yhp.
Arbetsmiljöarbetets styrning, 30 yhp.
Arbetsmiljö och säkerhet, 40 yhp.
Psykosocial arbetsmiljö, 30 yhp.
LIA 1, 60 yhp.
Belastningsergonomiska faktorer, 30 yhp.
Kemiska faktorer, 40 yhp.
Fysikaliska faktorer, 40 yhp.
Yttre miljö, 10 yhp.
LIA 2, 60 yhp.
Examensarbete, 40 yhp.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet