Barnspecialiserad undersköterska

Karlstad | Distans

Som barnspecialiserad undersköterska har du stora möjligheter till jobb efter utbildningens slut.

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på karlstad.se

Sista ansökningsdatum

1 maj 2019

Platser

25

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, kommunikation, sampel och pedagogik, barns sorgearbete samt hur man identifierar, planerar, genomför och utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, närstående och personal.

Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.

Barn och sorg, 10 yhp
Barnet i utveckling, 20 yhp
Barns utsatthet, 10 yhp
Examensarbete, 10 yhp
Kommunikation, samspel och pedagogiska metoder, 20 yhp
LIA inom barnsjukvård, 30 yhp
LIA inom omsorg med funktionsnedsättningar, 20 yhp
Neonatologi, 30 yhp
Sjukdomar och funktionsnedsättning, 50 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Karlstads kommun, Yrkeshögskolan