Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård

Sollentuna | Distans

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

10 januari 2019

Ansök på consensum-yh.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

15 november 2018

Platser

30

Om utbildningen

Vill du vara den som gör skillnad i palliativ vård?
Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård” kommer att ge dig en yrkeshögskolexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom.

Att arbeta med personer när ingen bot finns kräver stor kunskap och förståelse. Obotlig sjukdom kan uppstå hos såväl hos barn som hos äldre och du kommer att fördjupa dig i hur du kan bemöta och kommunicera för en ökad delaktighet och med ett personcentrerat förhållningssätt. En viktig del i den palliativa vården är teamarbetet och relationen till anhöriga.

Du blir också medveten om att du är en del av ett sammanhang, din yrkesroll blir tydligare och du får ett bredare perspektiv.

Efter utbildningen har du kompetenser för att kunna agera som resursperson till den sjuke, närstående, studerande och kollegor och även kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Consensum YH Sollentuna