CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast

Bunden | Kungsbacka

Tycker du om problemlösning och vill jobba med 3D-CAD som verktyg inom produktutveckling och design? Bli CAD-konstruktör inom mekanik och plast!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på yh.kungsbacka.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2022

Om utbildningen

Om utbildningen

CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om problemlösning och vill arbeta med produktutveckling i 3-dimensionell datormiljö. Tyngdpunkten ligger på användandet av avancerade CAD-system, men du får också en grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och design.
De CAD-system som vi och företag i vår omgivning använder är CATIA V5, Creo och Inventor.

Efterfrågan från branschen av kompetens inom plast och kompositer har aldrig varit så stor som nu. Plast som konstruktionsmaterial är populärt eftersom det är lätt och kan formas nästan hur som helst och är enkelt och kostnadseffektivt att bearbeta.
LIA-perioderna utgör en tredjedel av utbildningen och ger dig unika möjligheter att träna och fördjupa dina färdigheter på en arbetsplats samtidigt som du skapar ett värdefullt kontaktnät och lär känna branschen.

En CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast arbetar främst med produktutveckling på teknikkonsultföretag inom verkstads- och fordonsindustrin och har en mycket central roll i produktutvecklingsfasen. Utbildningen kan även leda till andra yrkestitlar som exempelvis maskiningenjör, maskintekniker, konstruktör - mekanik.

KURSER
Beräkningsprogram, 10 Yhp
CATIA V5 grund- och fördjupningskurs, 30 Yhp
CATIA V5 fördjupningskurs 2, 15 Yhp
Creo grundkurs, 15 Yhp
Digitala verktyg, 5 Yhp
Examensarbete, 10 Yhp
Industriell design och produktutveckling, 45 Yhp
Inventor med PDM, 15 Yhp
Kommunikation i arbetslivet, 10Yhp
Konstruktionselement, 20 Yhp
Lärande i arbete 1, 20Yhp
Lärande i arbete 2, 40 Yhp
Lärande i arbete 3, 60 Yhp
Matematik konstruktion, 5 Yhp
Materiallära tillverkning och geometrisäkring, 35 Yhp
Mekanik och hållfasthetslära, 40 Yhp
Projektmetodik, 10 Yhp
Verkstadsteknik, 15 Yhp

ARBETSMARKNAD
Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen som ser ett stort kommande behov av CAD-konstruktörer. Flertalet av våra studerande har fått anställning på teknikkonsultbolag som till exempel ÅF, Semcon, Alten samt Volvo Cars, Volvo AB mm. Kvinnliga CAD-konstruktörer är speciellt eftertraktade av branschen. De senaste åren har 100% av de som tagit examen fått jobb. Arbetsmarknaden är mycket het för CAD-konstruktörer i hela Sverige!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka