Specialistundersköterska - äldre

Distans | Oskarshamn

Älskar du ditt jobb som undersköterska och vill utvecklas? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska – en tillgång i framtidens äldrevård!

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på oskarshamn.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Specialistundersköterska – en tillgång i framtidens äldrevård!

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har komplexa diagnoser. Den här utbildningen är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting och bygger vidare på din undersköterskeutbildning.

Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik och bemötande, Palliativ vård och omsorg, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår. Under en del av utbildningen väljer du att inrikta dig mot antingen Demens och psykisk hälsa eller Geriatrisk omvårdnad. Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t ex palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Studieform: Halvfart, distans med träffar i Oskarshamn två sammanhängande dagar var tredje till var fjärde vecka.
Antal platser: 25

Ansökan
Ansökan till höstterminen 2020 är öppen 14 februari - 1 maj.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Oskarshamns kommun, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Webbplats

Telefon