Psykiatrispecialiserad Undersköterska/Skötare/Stödpedagog

Göteborg | Bunden

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

--- Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

ARBETSMARKNAD
Det finns ett stort behov av spetskompetens inom det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.


KURSER
Lagstiftning, dokumentation och organisation 20p
Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa 45p
Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättning 45p
Pedagogik 40p
Examensarbete 20p
LIA1 20p
LIA2 10p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo