Diagnostekniker Fordon

Bunden | Lidköping

Är du nyfiken och gillar problemlösning? Gillar du kvalitet, service och fordon? Som diagnostekniker är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på lidkoping.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

28 augusti 2020

Om utbildningen

Du får specialiserade kunskaper inom diagnostisering via datorkommunikation till fordons elektroniska system. Dels genom kunskap rörande teorier och begrepp och rena faktabaserade kunskaper om fordons elarkitektur och elintegration. Dels genom mer praktisk kunskap inom felsökning med hjälp av olika typer av diagnosverktyg.

Du utvecklas också inom angränsande områden så som el- och hybridteknik i fordon samt data och IT-kunskap. Du utbildas i aktuella lagar, bestämmelser och branschpraxis där fokus ligger på risker och säkerhet med speciell inriktning på arbete med el- och hybridfordon.

Du får kunskap om olika mätverktyg och diagnosutrustning för felsökning av fordon. Viss del av utbildningen bedrivs på engelska, för att du ska kunna utveckla dina kunskaper i språket för att hantera manualer och förstå fackuttryck.

VAD KAN JAG JOBBA SOM?
Efter utbildningen kommer du kunna jobba självständigt som diagnostekniker på en verkstad eller inom annan fordonsverksamhet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Arbetsmiljö och säkerhet, 10 p
Diagnos och mätverktyg, 50 p
Elintegration och kommunikation, 20 p
Examensarbete, 10 p
Felanalys olika tekniker, 10 p
Fordonsel, delsystem och integration, 20 p
Kommunikation och affärsmannaskap, 10 p
LIA 1, 20 p
LIA 2, 40 p
Yrkesengelska, 10 p

(5 yhp = en veckas heltidsstudier)

EXAMEN:
Yrkeshögskoleexamen

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:
Utbildningen omfattar 200 yh-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier. Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder föreläsningarana via telebildutrustning till Alingsås och Vänersborg där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Fysiska träffar kan förekomma i Lidköping.

En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lidköpings kommun Campus Lidköping