Specialiserad studiehandledare på modersmål

Mölndal | Bunden

Vill du stötta elever som är nya i Sverige? Då är den här YH-utbildningen för dig.

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på campus.molndal.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Om utbildningen

Kan du arabiska, somaliska, farsi, nordkurdiska, kurmanji, dari eller tigrinja? Vill du stötta elever som är nya i Sverige? Då är den här YH-utbildningen för dig.

Som specialiserad studiehandledare på modersmål kommer du kunna arbeta med att handleda nyanlända elever under deras studietid inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Med din specialkompetens blir du en viktig länk mellan elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan.

SNABBFAKTA
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start augusti 2019
Längd 200 YH-poäng (1 år)
Studietakt 100%
Studieort Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 14 veckor (praktik)

UNDER UTBILDNINGEN
Under yrkeshögskoleutbildningen Specialiserad studiehandledare på modersmål lär du dig metoder för att stödja elever i deras kunskaps- och språkutveckling. Den här YH-utbildningen innehåller flera tillfällen för reflektion och dialog kring skolans arbete och värdegrund. Vi tittar bland annat närmare på olika kulturers syn på lärande och pedagogik och hur det påverkar undervisningens upplägg och genomförande. Att kunna samarbeta med annan personal på skolan är en viktig del av din kommande yrkesroll. Under YH-utbildningen lägger vi stort fokus på din personliga utveckling och arbetar till stor del med grupprocesser för att förbereda dig inför din kommande yrkesroll som specialiserad studiehandledare på modersmål.

Studiebesök i skolor och verksamheter som arbetar med studiehandledning, föreläsningar från branschen och de viktiga LIA-kurserna (Lärande i arbete) är viktiga inslag i din utbildning. Under de totalt fjorton veckorna på LIA, där du har egna handledare, läggs stor vikt på reflektion över dina teoretiska och praktiska erfarenheter för att ytterligare utvecklas mot rollen som studiehandledare.

Du utvecklar kompetens vad gäller att självständigt anpassa studiehandledning i förhållande till elevens kunskapsnivå, ämne, språk och med hjälp av digitala verktyg. Att träna upp färdighet i att planera lämpliga pedagogiska arbetssätt i förhållande till elevens behov och skolans styrdokument är ett annat viktigt inslag. Du utvecklar dessutom ett professionellt förhållningssätt i att ta ansvar för att skolans värdegrund efterföljs i handledningssituationer. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

• Individinriktade stödinsatser och IKT-pedagogik, 30p
• Pedagogik, interkulturell medvetenhet och samarbete, 30p
• Språklig medvetenhet och färdighet, 30p
• Svenska utbildningssystemet ur ett globalt perspektiv, 20p

• Examensarbete, 20p
• Lärande i arbete, LIA 1 - Studiehandledning i skolan, 40p
• Lärande i arbete, LIA 2 - Metoder och samarbete i skolan, 30p

EFTER UTBILDNINGEN
Studiehandledare har en mycket betydelsefull roll i den svenska skolan och för de nyanländas möjligheter att integreras i det svenska samhället.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Mölndal