Driftledare Lantbruk

Vreta Kloster | Bunden

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 oktober 2019

Ansök på nbg.nu

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Fler starter

1 oktober 2020

Om utbildningen

--- När du är Driftledare så skall du ha en fördjupad och specialiserad kunskap inom lantbruk både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning. Dessutom ska Du besitta en bred lantbrukskompetens för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna.

Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:
1.Analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.
2.Organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.
3.Göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.

Som Driftledare kan du arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du kan även vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. ---

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Östergötlands läns landsting - Vretagymnasiet

Webbplats

Telefon