Demensspecialiserad undersköterska

Skövde | Distans

Demensspecialiserad undersköterska är en utbildning för dig som vill arbeta med och utveckla demensomsorgen! Utbildningen bedrivs på halvfart distans.

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på skovde.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Om utbildningen

YRKE SOM UTBILDNINGEN LEDER TILL
Utbildningen är en vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal som ger fördjupad yrkeskompetens inom området demensvård- och omsorg. Utbildningen leder till yrkesrollen Demensspecialiserad undersköterska

KURSER I UTBILDNINGEN
Demenssjukdomar 20 poäng
Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 20 poäng
Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 20 poäng
Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 20
Kvalitet och utveckling inom demensområdet 20 poäng
Examensarbete inom demensområdet 20 poäng

DISTANSUTBILDNING MED NÄRTRÄFFAR
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling. Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. I utbildningen används distansöverbryggande verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

FRAMTIDSUTSIKTER
Undersköterskor med specialistutbildning inom demensområdet är efterfrågade i hela landet!
Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola