Moln- och virtualiseringsspecialist

Mölndal | Bunden

Vill du arbeta med molntjänster och IT-säkerhet?

Omfattning 310 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på campus.molndal.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Om utbildningen

Vill du arbeta med molntjänster och IT-säkerhet? Som specialist inom området moln- och virtualisering kommer du att arbeta med design, installation, konfigurering, administration och felsökning av företags server- och molntjänster.

Idag behöver en modern IT-tekniker både kunna skapa virtuella nätverk i ”molnet” och sätta upp fysiska nätverk med kablar och annan hårdvara. Under yrkeshögskoleutbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist på Campus Mölndal lär du dig båda delarna. YH-utbildningen avslutas med en 16 veckor lång praktik hos något av regionens IT-bolag.

SNABBFAKTA
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start augusti 2019
Behörighetsgivande förutbildning Startdatum publiceras senare
Längd 310 YH-poäng (1,5 år)
Studietakt 100%
Studieort Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 16 veckor (praktik)

UNDER UTBILDNINGEN
Som moln- och virtualiseringsspecialist kommer du att arbeta med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer. I praktiken handlar det om att skapa en säker och fungerande IT-infrastruktur för företaget. En IT-infrastruktur utgör allt ifrån var servrar är placerade, hur servrarna är konfigurerade, backup, underhåll, åtkomst, rättigheter, administration av funktioner/roller.

YH-utbildningen inleds med en kurs i Windows Server där du lär dig att självständigt bygga ett driftsäkert infrastrukturnät i Windows Server. Du får kunskaper i nätverksarkitektur, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration.

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör att man kan dela fysisk serverkapacitet mellan olika ”virtuella instanser” av servrarna. Under YH-utbildningen ingår det att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Under YH-utbildningens andra termin ligger fokus på de två största molnplattformarna: Microsoft Azure och Amazon AWS. Den tredje och sista terminen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period och ett examensarbete.

Säkerhet inom IT är en stor och viktig del som löper som en röd tråd genom kurserna. YH-utbildningen förbereder dig som studerande till en certifiering inom Microsoft server.

KURSER SOM DU LÄSER (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

• Active Directory, 30p
• Amazon AWS, 40p
• Molnplattformar, 10p
• Microsoft Azure, 50p
• Projektkunskap, 10p
• Servervirtualisering, 40p
• Windows Server, 30p

• Examensarbete, 20p
• LIA, Lärande i arbete, 80p

EFTER UTBILDNINGEN
Det råder stor brist på nätverkstekniker som behärskar virtuella nätverk. Många företag befinner sig just nu i en övergång från fysiska servrar och nätverk till virtuella system och datalagring i molnet. Efter utbildningen kommer du kunna rekryteras av konsultbolag eller av företag vill ha personal med kunskaper inom området internt.

BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA FÖR ATT LÄSA MER OM UTBILDNINGEN WWW.CAMPUSMOLNDAL.SE/YH

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Mölndal