Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Eskilstuna | Distans

En utbildning som ger dig specialistkompetens som verkligen efterfrågas i dagens och morgondagens äldrevård. Utbildningen bedrivs på halvfart distans.

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2019

Ansök på kui.se

Sista ansökningsdatum

5 maj 2019

Platser

30

Om utbildningen

Vård och omsorg står inför nya utmaningar, inte minst inom äldrevården. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Det ställer högre krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor.

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

Innehåll och upplägg
Utbildningen är på halvfart och består av 200 yh-poäng vilket innebär att den pågår 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studieträffar i Eskilstuna, Linköping, Stockholm eller Uppsala. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Skype.

Kurser
• Gerontologi och åldrandets livsvillkor, 20 yh-poäng
• Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, 30 yh-poäng
• Lärande och handledning som pedagogiska verktyg, 25 yh-poäng
• Palliativ vård, 25 yh-poäng
• Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng
• Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete, 20 yh-poäng
• LIA – Lärande i arbetslivet med fältstudier, 15 yh-poäng
• Examensarbete, 20 yh-poäng
5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

LIA ger dig praktiska erfarenheter
En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Examen
Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB

Webbplats

Telefon