Fotograf - Bildjournalist

Bålsta | Bunden

Nordens Fotoskola har utbildat fotografer och bildjournalister ända sedan 1982. Här får du de kunskaper och verktyg du behöver som yrkesfotograf.

Omfattning 600 poäng (ca 3 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på nordensfotoskola.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

18

Om utbildningen

Vi på Nordens fotoskola har utbildat studenter till ett yrkesliv som fotografer, filmare, bildredaktörer, redigerare med mera ända sedan 1982. De studerande lär sig här att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder, samt att skapa och förstå journalistik.

Vår utbildning ”Fotograf - Bildjournalist, 600 Yh-poäng” är 3 år lång (6 terminer) varav en större del av sista läsåret utgörs av praktik – Lärande i arbete (LIA).

Utbildningen består av ett stort antal kurser och delkurser men är uppdelad i fyra huvudkategorier, Fotografisk teknik, Fotografisk bild, Journalistik och Fotograf som yrke.

Du lär dig allt ifrån exponering, komposition, ljusbehandling till det digitala bildflödet och bildbehandlingen. De tekniska kunskaperna är de redskap du behöver för att kunna skapa berättelser och kommunicera på ett medvetet och säkert sätt inom fotografin.

Kurserna består både av teoretiska föreläsningar och praktiska uppgifter, alla baserade på och hämtade från konkreta situationer i yrkeslivet. För att lära sig ett praktiskt yrke krävs det praktisk träning.

De praktiska uppgifterna lämnas in för att analyseras av dina lärare och klasskamrater. Konstruktiv kritik och feedback på arbetet ges i redovisningar med bildanalys i antingen hel- eller halvklass. Du får också flera individuella utvecklingssamtal med ansvarig lärare. Andra kunskapskontroller är skriftliga tentamen, praktiska inlämningsuppgifter och muntliga framställningar inför helklass.

För att kunna arbeta med denna pedagogiska modell har Nordens Fotoskola relativt små klasser eftersom vi bara erbjuder 18 studieplatser i varje årskull.

Men för att klara yrkesrollen krävs också kunskaper av annat slag nämligen marknadsföring, entreprenörskap och starta och driva eget företag. Som fotograf arbetar du som frilans och driver ditt eget företag, ofta som en enskild firma. Därför genomsyras hela utbildningen av ett sådant lärande och tänkande. Att se nya vägar, vara nyskapande och personlig men samtidigt vara kundorienterad och förstå ett större sammanhang. Du måste förstå hur man gör för att söka upp uppdragsgivare och sälja in sig själv som fotograf och bildjournalist.

En lång Lia-period på sammanlagt ett år är viktigt för att ge dig en trygghet och rutin i yrket. På detta sätt får du dina första kontakter med yrkeslivet, vilka är nödvändiga för din fortsatta frilansverksamhet.

Du ska efter fullgjord utbildning kunna verka inom följande yrkesroller och områden när det gäller bildjournalistik: Fotograf (still- och rörlig bild), bildjournalist, bildredaktör, bildchef eller bildbehandlare.

Här kan du läsa mer om Nordens Fotoskola och utbildningen: http://nordensfotoskola.se/nordensfotoskola/ | http://nordensfotoskola.se/om-kursen-fotograf-och-bildjournalist/

Har du frågor om utbildningen kan du mejla vår utbildningsledare, Jonas Berggren på adressen info@nordensfotoskola.se.

Sista ansökningsdatum: 18 april 2018

Startdatum: 13 augusti 2018

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö