Logistiker, arbetsledning, flerpartslogistik

Gävle | Bunden

Transportnäringen har ett skriande behov av att anställa, utbildningen ger dig möjlighet att kliva rakt in i en bransch med stora möjligheter.

Omfattning 430 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2019

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Om utbildningen

Den globala världshandeln ökar och därmed ökar behovet av välfungerande logistikkedjor. Detta innebär att det behövs nya medarbetare med utökad kompetens inom logistik, logistikekonomi, affärsjuridik, trepartslogistik och arbetsledning.

Utbildningen ger yrkeskompetens för att arbeta som Logistik- och verksamhetsutvecklare, logistik ansvarig på både små och stora företag, Inköpare, Logistikledare m.m. Utbildningen ger också kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till karriärsutveckling inom de olika yrkesspåren. Tyngdpunkten i utbildningen läggs på effektivisering, logistikoptimering och utveckling.


Efter utbildningen kan Du söka arbete inom bland andra följande yrkesroller:
Logistik- och verksamhetsutvecklare
Transportlogistiker
Logistiker
Transportledare/Speditör
Logistiker med arbetsledande roll
Kvalificerad logistik och produktions/lagerplanerare


Följande kurser ingår i utbildningen:
Affärslogik och ekonomiskt tänkande 20p
Affärssystem 15p
Arbetsledning styra, leda 25p
Distribution med hållbara transporter (Fair Transport) 40p
Examensarbete 25p
Företagsekonomi 25p
Inköp, förhandlingsteknik 25p
Kvalitets- och ledningssystem, Lean somförbättringsverktyg 40p
LIA 1 – Processkartläggning 50p
LIA 2 - Processkartläggning med förbättringsförslag 60p
Logistik, flerpartslogistik, supply chain, processkartl. 50p
Produktionssystem, lagerstyrning, lagefterlevnad 25p
Projektledning, arbetsledning och kommunikation 30p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon