CAD-konstruktör

Växjö | Bunden

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att jobba i den snabbt växande teknikbranschen med CAD-konstruktion. www.ecutbildning.se

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

16 september 2019

Ansök på ecutbildning.se

Sista ansökningsdatum

30 april 2019

Platser

25

Om utbildningen

Du är eftertraktad
Företagen skriker efter kompetens inom CAD och är därför väldigt glada att EC Utbildning har fått denna beviljad!
Du kommer under utbildningen att få alla nödvändiga kunskaper som behövs för att bli en CAD-konstruktör.

Driv & trivsel
Vi kommer att kämpa hårt tillsammans i en trevlig atmosfär för att du ska bli ”hett eftertraktad på arbetsmarknaden”. Du kommer att få arbeta mycket med den senaste tekniken och praktiskt få lösa uppgifter precis som på ditt framtida arbete. Det ger dig känslan att ”du kan dina saker”.
Ditt eget driv bestämmer hur långt du vill och kan gå!
Vi vet att de studerande trivs att studera hos oss. Du är hjärtligt välkommen att komma hit och prata med dem själv om du vill.

Bli expert på CAD-konstruktion

CAD-konstruktion är en kompetens som blivit allt mer efterfrågad på den svenska arbetsmarknaden. CAD står för Computer-Aided Design och efterfrågan bottnar i allt mer komplexa produkter, material och tillverkningsprocesser inom industrin, som i sin tur drivit fram ett behov av personer med specialistkompetens inom produktutveckling i 3D-miljö.

Kanske fascineras du av produktdesign och funderar på varför produkter har en viss form? Inom CAD-konstruktion använder man sig av olika verktyg för att modellera, utveckla och tillverka produkter inom ett stort antal områden från hushållsprodukter till fordon. CAD-modeller används bland annat för att visualisera produkter innan fysisk tillverkning.

I utbildningen lär du dig alla de avancerade CAD-system som krävs och målet är att du ska få kunskaper om olika metoder och processer som gör att du kan jobba effektivt och med hög kvalitet. Kunskaper inom konstruktionsteknik, design, mekanik, tillverknings- och produktionsteknik är nödvändiga verktyg för att kunna skapa bra konstruktioner.

LIA på företag
LIA-kurserna på 12+12 veckor genomförs ute på företagen och ger dig en bra möjlighet att presenterad dig och dina kunskaper redan under utbildningen. Din kompetensprofil kommer att vara väldig attraktiv och speciellt med ett examensbevis i handen!

Behörighet till yrkeshögskolan
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan samt minst betyget E (Godkänt) i
• Matematik 2a, b eller c (Ma B) eller motsvarande
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

- Är du villig att ge järnet under 2 år?

- Vill du ha ett välbetalt och utvecklande jobb?

Sök då in till oss nu!

Senast den 15 maj behöver vi få in din ansöka

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

EC Utbildning AB Växjö