Lokförare

Göteborg | Bunden

Omfattning 220 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 februari 2020

Ansök på lokforarutbildning.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att den studerande efter fullgjord utbildning skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att agera som förare av tåg (lokförare). Den studerande ska även utvecklat en attityd byggd på personligt ansvar i samarbete med andra samt ha en helhetssyn på järnvägstransportområdet.
Efter att den studerande genomgått utbildningen ställs följande krav:
Deltagaren skall ha kunskaper om och förståelse för
handhavandet av teknisk utrustning och tågfordon.
Deltagaren skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att
tillämpa de trafiksäkerhetsföreskrifter som reglerar rörelseformerna växling, vagnuttagning och tåg.
tillämpa andra föreskrifter/regler som gäller för yrket tågförare
Deltagaren skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att
på ett säkert, effektivt och komfortmässigt bra sätt framföra tåg
Efter att den studerande genomgått utbildningen och operatörsspecifik utbildning
skall han/hon:
Ha de kunskaper om och grundfärdigheter som krävs
för arbete hos en specifik operatör
för att på ett korrekt och säkert sätt helt självständigt, kunna arbeta som förare i den rörelseform, och i det trafikeringssystem samt med de dragfordon som är aktuella.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon