VVS-ingenjör

Bunden | Göteborg

Som VVS-ingenjör arbetar du med att energieffektivisera inomhusmiljöer. Detta är rätt utbildning för dig med tekniskt intresse!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

7 september 2020

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

5 maj 2020

Om utbildningen

Som VVS-ingenjör arbetar du med att energieffektivisera inomhusmiljöer. Detta är rätt utbildning för dig med tekniskt intresse och som vill arbeta med teknik. Det är en stor brist på VVS-ingenjörer tack vare den ökande nybyggnationen av bostäder och andra fastigheter, samtidigt som många gamla fastigheter behöver renoveras. Som VVS-ingenjör arbetar du med att projektera, designa och göra beräkningar på olika energisystem. Du arbetar ofta framför datorn i rit- och designprogram som CAD eller är ute på möten hos kunder och entreprenörer. Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat VVS-ingenjör, VVS-konstruktör eller VVS-projektör.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskap om byggkonstruktion samt specialistkunskap inom olika värme- och ventilationssystem samt klimat- och rörsystem, värmepumpar och rumskylare. Du har kompetens att felsöka, göra kontroller samt beräkningar. Efter utbildningen kan du arbeta som VVS-ingenjör, VVS-projektör eller VVS-konstruktör och designa tekniska system för ny- eller ombyggnationer.

Innehåll och upplägg

På Hermods arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande och att du som studerande får pröva de teoretiska delarna i utbildningen mot verkligheten i praktiska moment. På så sätt stimuleras du att se hur de teoretiska kunskaperna kommer att användas i den framtida yrkesrollen. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagd studietid och resterande tid ägnas åt självstudier. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser

• Branschanpassad matematik, 10 yhp
• Grundläggande byggteknik, 30 yhp
• Inneklimat, 20 yhp
• Vatten och avlopp, 20 yhp
• Branschanpassad värme/kyla, 40 yhp
• Ventilation, 30 yhp
• Styr/övervakning, 15 yh p
• CAD-projektering, 20 yhp
• Hållbara energilösningar, 20 yhp
• Kommunikation & affärsmannaskap, 15 yhp
• Entreprenadjuridik, 10 yhp
• Projektledning, 20 yhp
• Examensarbete, 30 yhp
• LIA 1, 60 yhp
• LIA 2, 60 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Göteborg