Internationell inköpare

Stockholm | Bunden

En av Sveriges mest populära Yh-utbildningar!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på sih.se

Sista ansökningsdatum

3 maj 2020

Platser

35

Om utbildningen

Arbetsmarknadens efterfrågan av internationellt inriktade inköpare ökar för varje år. En av anledningarna till detta är att inköpare måste kunna ta fram strategier och underlag för inköp av varor utifrån just omvärldens efterfrågan och trender. Som inköpare måste du även behärska alla steg i inköpsprocessen och kunna arbeta med både operativa och taktiska inköpsfrågor, så som leverantörsbedömningar, inköpsutveckling och affärsförhandlingar. Kort sagt är det en yrkesroll som bjuder på många utmaningar!

Sedan 2003 bedriver Stockholms Internationella Handelsskola den populära Yh-utbildningen Internationell inköpare. Våra undersökningar visar att drygt 95 % av de examinerade får jobb som inköpare, företrädesvis på en internationell marknad. Antalet sökande till utbildningen har genomgående varit mycket stort och de senaste åren tillhör utbildningen också landets absolut populäraste Yh-utbildningar!

När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell inköpare,

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Inköpsassistent på ett större företags inköpsavdelning
• Inköpare med ansvar för visst produktområde på medelstora företag
• Inköpsansvarig på mindre företag
• Online-inköpare
• Upphandlare / inköpare inom offentlig förvaltning
• Produktchef / produktassistent
• Självständig importör

Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller elva skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningen består av lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall, företagsspel och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.

Kurser:
• Strategiska inköp
• Affärsengelska
• Inköpsteknik
• Internationell marknadsföring
• Inköpsekonomi
• Internationell ekonomi
• Internationell affärsjuridik
• Logistik
• Interkulturell kommunikation
• Projektledning
• Ansvarsfull handel
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Examensarbete

Lärande i Arbetet
Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en tredjedel av utbildningstiden är förlagd till olika arbetsplatser. Utbildningen lockar till sig många intressanta företag som vill samarbeta med skolan vad gäller praktikplatser och anställningar, exempelvis H&M, ICA, JM, Åhléns, Bauhaus och SAS.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Webbplats

E-post

Telefon