Speditör/logistiker med miljöprofil

Malmö | Bunden

Utbilda dig till Speditör/Logistiker med miljöprofil och få möjligheten att arbeta i en föränderlig bransch med många internationella kontakter!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på sih.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

- Logistiker
- Speditör
- Speditionsassistent
- Transportsäljare/-inköpare

Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden är hela tiden problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivs i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten. De skolförlagda kurserna är:

- Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil
- Spedition
- Logistik
- Miljö- och Transporträtt
- Tullhantering
- Försäljningsteknik
- Transportekonomi
- Projektledning
- Interkulturell kommunikation
- Branschengelska
- Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
- Examensarbete

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

Webbplats

Telefon