IT-säkerhetsspecialist

Malmö | Bunden

Ökningen av IT-relaterade attacker kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på sihmalmo.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Om utbildningen

Den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och en ökning av attacker riktade mot privat och offentlig verksamhet kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom detta område. Eftersom statliga myndigheter, kommuner, landsting, bank- och finanssektorn, internetleverantörer och telekom, rättsväsendet och försvaret har lagkrav på sig gällande cybersäkerhet så är arbetsmarknadsprognosen inom IT-säkerhet mycket ljus. Efterfrågan på spetskompetens hos datakonsulter är mycket stor och då särskilt inom regionen Malmö-Lund, där de flesta av branschens arbetstillfällen finns.

När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till IT-säkerhetsspecialist.

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som IT-säkerhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:
• Säkerhetsansvarig, IT
• Säkerhetsanalytiker, IT
• IT-ansvarig, dataspecialist
• IT-projektledare, IT-säkerhet
• IT-analytiker
• IT-säkerhetsspecialist

Utbildningen innehåller totalt 15 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:
• Affärsmannaskap & IT Juridik
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Cisco certifiering CCNA
• Datorsäkerhet 1: Linux Hardening 30
• Datorsäkerhet 2: Windows Hardening
• Examensarbete
• IPS/ID
• IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet
• Kravhantering och projektledning
• Molnsäkerhet
• Nätverkssäkerhet
• Penetrationstestning av nätverk
• Programmering Python
• Virtuella system

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

Webbplats

Telefon