Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård

Linköping | Distans

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska.

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

18 januari 2021

Ansök på osyh.se

Sista ansökningsdatum

15 oktober 2020

Platser

24

Om utbildningen

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter. Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Du är den "osterila" assistenten på salen under operationen. Innan operationen plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar.

Utbildningen bedrivs på distans på halvfart, med några träffar per termin. Halva utbildningen utgörs av LIA - lärande i arbete. Kurserna som ingår är "Akuta situationer, specialkirurgi, teamträning", "LIA - Medicinteknisk utrustning", "LIA - Perioperativ omvårdnadsprocess", "LIA - Vårdhygien, instrumentering, sterilhantering", "Medicinteknisk utrustning", "Patientadministration och operationsplanering", "Perioperativ omvårdnadsprocess" samt "Individuellt examensarbete"

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Östsvenska Yrkeshögskolan AB