Manusförfattare

Östra Ämtervik | Distans

Vidareutbildning inom manus för film och dramaserie för dig som vill vara professionellt verksam som manusförfattare eller dramaturg.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2019

Ansök på almamanusutbildning.com

Sista ansökningsdatum

15 mars 2019

Platser

18

Fler starter

17 augusti 2020

Om utbildningen

Vidareutbildning för dig som vill utbilda dig till manusförfattare för film och dramaserie.
Webbaserade onlineworkshops, föreläsningar och seminarier.
Sex närträffar med manusgenomgång, workshops, filmanalys och möten med yrkesverksamma manusförfattare, skådespelare, regissörer och producenter. Träffarna är förlagda till Sunne, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Berlin.

10 veckors praktik (Lärande i Arbete) ingår.
Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad.
Kostnad för resor och logi samt kurslitteratur tillkommer.

Mål

Att utvecklas som manusförfattare för film och dramaserie.
Att utveckla den egna konstnärliga förmågan.
Att fördjupa kunskaperna om dramaturgi, bildspråk och genrer.
Att utveckla ett fungerande samarbete med dramaturg.
Att på ett professionellt sätt kunna presentera projekt för finansiär.
Ha en inblick i de rättigheter och avtal som gäller för yrkesrollen manusförfattare.
Kunna analysera egna och andras manuskript.
Att få en inblick i samarbetsprocesser mellan manusförfattare, regissör och producent.

Under utbildningen utvecklar du egna manusprojekt inom långfilm, kortfilm och dramaserie samt på uppdrag från externa uppdragsgivare.
Efter utbildningen kan du arbeta som manusförfattare för film och TV, dramaturg, manusredaktör eller manuskonsulent.

I utbildningen ingår följande kurser:

Avtal och rättigheter 15 p
Filmiska processer 50 p
LIA 50 p
Manus för dramaserie 80 p
Manusutveckling och dramaturgi 90 p
Storytelling interaktiva format 15 p

Totalt 300 poäng
5 YH - poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Undervisningen sker via webbaserat program med regelbundna onlineworkshops,
föreläsningar och grupparbeten. Största delen av undervisningen sker via distans samt med sex veckolånga närträffar.
På utbildningen undervisar professionellt verksamma manusförfattare, dramaturger och regissörer med pedagogisk erfarenhet. Under närträffarna får du även ta del av föreläsningar med skådespelare, producenter, filmkonsulenter, klippare, etc.
Du får ett stort kontaktnät och skolan samarbetar med flera av de största produktionsbolagen i Norden.
Utbildningen har även en internationell inriktning och ett etablerat samarbete med produktionsbolag och filmskolor även
utanför Norden.

Uppstart sker i slutet av augusti och deadline för ansökan är mitten av mars.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Alma Löv Museum AB/ Alma Löv Education