Internationell transportlogistiker

Malmö | Bunden

Som transportlogistiker arbetar du med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2019

Ansök på hermods.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

30 april 2019

Platser

30

Om utbildningen

Som transportlogistiker arbetar du med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt. Transportbranschen blir allt mer global och är i ständig förändring vilket ställer stora krav på aktuell kompetens. Utbildningen förser dig med rätt färdigheter inom logistik som bereder dig på en internationell karriär om så önskas. 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens inom olika transportflöden samt lagar och regler som styr nationell och internationell handel. Du har kunskap inom tullhantering, lastplanering samt olika betalningsformer. Du kan planera logistik- och transportsystem på ett hållbart och energieffektivt sätt. Efter utbildningen kan du arbeta som transportlogistiker, transportplanerare eller transportledare.

Innehåll och upplägg

Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Undervisningen kan bland annat bestå av teoretiska genomgångar, föreläsningar, grupparbeten och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kurser

• Branschengelska och Transporttyska, 25p
• Examensarbete, 20p
• Godshantering, 25p
• Grön logistik och kvalitet, 20p
• Internationell handel, ekonomi och betalningssystem, 25p
• Internationell Transportekonomi, 30p
• Internationella transportsystem, 25p
• IT-logistik, 10p
• Kommunikation och ledarskap inom transportnäringen, 20p
• LIA 1, 50p
• LIA 2, 80p
• Supply Chain Management, 20p
• Transportjuridik, 30p
• Tullhantering och tullklarering, 20p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Malmö