Internationell transportlogistiker

Malmö | Bunden

Som transportlogistiker arbetar du med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Om utbildningen

Som transportlogistiker arbetar du med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt. Transportbranschen blir allt mer global och är i ständig förändring vilket ställer stora krav på aktuell kompetens. Utbildningen förser dig med rätt färdigheter inom logistik som bereder dig på en internationell karriär om så önskas. 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens inom olika transportflöden samt lagar och regler som styr nationell och internationell handel. Du har kunskap inom tullhantering, lastplanering samt olika betalningsformer. Du kan planera logistik- och transportsystem på ett hållbart och energieffektivt sätt. Efter utbildningen kan du arbeta som transportlogistiker, transportplanerare eller transportledare.

Innehåll och upplägg

Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Projekten som du arbetar med är kursöverskridande för att ge dig en helhetsskapande läroprocess. Upplägget är format efter hur det fungerar i arbetslivet för att förbereda dig inför din nya yrkesroll. Undervisningen består av bland annat teoretiska genomgångar, föreläsningar och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Inför starten av varje kurs hålls en noggrann genomgång av kursens innehåll och upplägg, lärandemål samt kunskapskontroller. För oss är det viktigt att du som studerande känner dig trygg i din läroprocess och att du får den hjälp du behöver för att klara utbildningen.

Kurser

• Branschengelska och Transporttyska, 25p
• Examensarbete, 20p
• Godshantering, 25p
• Grön logistik och kvalitet, 20p
• Internationell handel, ekonomi och betalningssystem, 25p
• Internationell Transportekonomi, 30p
• Internationella transportsystem, 25p
• IT-logistik, 10p
• Kommunikation och ledarskap inom transportnäringen, 20p
• LIA 1, 50p
• LIA 2, 80p
• Supply Chain Management, 20p
• Transportjuridik, 30p
• Tullhantering och tullklarering, 20p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Malmö