Bryggeriteknik

Ludvika | Distans

Omfattning 315 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 juli 2019

Ansök på vbu.se

Sista ansökningsdatum

15 oktober 2017

Platser

25

Om utbildningen

Bryggeriteknikutbildning
En utbildning i bryggeriteknik ger dig möjlighet att arbeta inom en spännande och kunskapsintensiv bransch.
Det är en bred yrkesutbildning som ger den kompetens bryggerierna efterfrågar.

Utbildningen tillgodoser ett stort behov inom branschen. Därför har våra studenter hög anställningsbarhet efter examen.

Studenten får lära sig och utveckla de teoretiska och praktiska kunskaperna i öltillverkning. Utbildningen ger även kunskaper som är användbara vid mälteri-arbete, liksom grundkunskaper i laboratoriearbete. Det ingår även moment som är specifikt inriktade på mikrobryggeri (bryggning i liten skala).

Samtliga stora bryggerier har medverkat i utvecklingen av utbildningen, vilket innebär att de är intresserade av den kompetens som blir tillgänglig. Exempel på samarbetspartners är Spendrups, Carlsbergs, Åbro, Oppigårds, Eskilstuna ölkultur, Dugges, Göteborg Nya bryggeri och branschorganisationen Sveriges Bryggerier.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Västerbergslagens utbildningsförbund - Teknik