Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Distans | Göteborg

Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Specialistutbildade undersköterskor behövs!

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

31 augusti 2020

Ansök på yrgo.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

20 augusti 2020

Fler starter

1 september 2020

Om utbildningen

Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom akutsjukvård med tyngdpunkt på akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.
Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledning.

Arbetsmarknad
Sjukvårdens olika akutvårdsavdelningar och primärvården har stort behov av undersköterskor med specialistkompetens.

Kurser
Lagstiftning, organisation, dokumentation och kvalitetsledning 20p
Akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad 70p
Medicinteknik 15p
Vårdpedagogik, Handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten 30p
LIA 1 8 veckor 40 p
Examensarbete

Samarbetspartners
Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Västra Götalands Regionen och Kommunalarbetarförbundet.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo