Specialistutbildad undersköterska anestesi operation och intensivvård

Göteborg | Distans

Sjukvården blir mer specialiserad och kunskapsintensiv.Utbildningen ger fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

13 januari 2020

Ansök på yrgo.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

17 november 2019

Platser

30

Om utbildningen

En tvåårig distansutbildning på deltid som ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.
Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete, samordning och handledning - inom och mellan enheter.

STUDIEUPPLÄGG
Utbildningen går på distans med fyra-fem fysiska träffar per termin. Varje träff är två till tre dagar lång. Varje vecka har vi webbinarium och/eller handledning på fasta tider. Du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling. De program vi använder är Skype och Google meet.

ARBETSMARKNAD
Sjukvårdens anestesi-, operations- och intensivvårdsavdelningar har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens inom området.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Västra Götalands Regionen och Kommunalarbetarförbundet

KURSER
• Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p
• Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 55p
• Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p
• Medicinteknik 20p
• Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p
• LIA 1 8 veckor, 40p
• Examensarbete 25p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo