Integrerad Trafikflygarutbildning

Västerås | Bunden

Omfattning 500 poäng (ca 2,5 år)

Examen Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 6

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2020

Ansök på osmaviationacademy.com

Sista ansökningsdatum

30 september 2019

Platser

20

Om utbildningen

Den Integrerade Trafikflygarutbildningen är en heltidsutbildning på 500 Yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar 2,5 års studier. Den Integrerade Trafikflygarutbildningen tar dig från din första flygtimme till de certifikat och behörigheter som krävs för att kunna jobba som pilot inom kommersiell luftfart. Flygcertifikaten är standardiserade inom Europa, vilket gör det möjligt för dig att ta anställning som pilot inom hela Europa.

Målet med den Integrerade Trafikflygarutbildningen är att du ska lära dig flyga på ett professionellt och säkert sätt för att möta arbetsmarknadens behov och krav på kompetens. Utbildningen bedrivs på svenska men en stor del av studielitteraturen och stor del av kommunikationen i flygplanet är på engelska. Utbildningen ställer höga krav på bland annat säkerhetsarbete, analytisk förmåga, stresstålighet, beslutsfattande, simultankapacitet och förmåga att tillgodogöra sig mycket teori på kort tid.

Den Integrerade Trafikflygarutbildningen börjar med grundläggande flygteori och praktisk flygning under vår och sommaren. Teorilektioner varvas med flygning i skolans enmotoriga Cessna 172 G1000. Du lär dig att flyga tillsammans med OSMAA’s flyginstruktörer där fokus ligger på att hantera flygplanet i olika faser av flygningen. Efter hand kommer du att flyga själv och utföra övningar på egen hand varvat med lektioner med instruktör. Flygutbildningen omfattar grundläggande flygträning, navigering, mörkerflygning, instrumentflygning och flygning med flermotoriga flygplan. De olika flygfaserna varvas med ATPL teorin som omfattar 14 flygrelaterade ämnen. Varje ämne avslutas med ett slutprov på flygskolan innan examination sker för Transportstyrelsen. Som avslut kommer du även gå en kurs i Airmanship där föreläsare från olika bolag kommer och delger sina erfarenheter från flygbranschen.

Efter avlagda flyg- och teoriprov för Transportstyrelsen genomförs utbildning i tvåpilotsystem, Multi Crew Cooperation (MCC). Utbildningen genomförs i OSMAA:s Boeing 737NG-simulator. Under MCC-utbildningen lär du dig teorierna kring lagarbetet i cockpit, kommunikation och resursfördelning mellan besättningsmedlemmarna. Därefter följer en Airline Preparation Course (APC) som även den genomförs i OSM:s Boeing 737NG-simulator. Denna kurs syftar till att ytterligare förstärka din kompetens i att flyga en större flygmaskin i flerpilotssystem.

LIA, Lärande i arbete:
LIA är en praktikperiod hos ett flygbolag med syfte att öka din förståelse och kunskap om ett flygbolag och dess operationer. LIA-perioden kan ha olika upplägg såsom typinflygning, bolagskurser, line training, marktjänster, incheckning, operativ planering etc. LIA-perioden omfattar 25% av utbildningen och OSMAA har LIA-samarbete med bland andra Norwegian, BRA, SAS och BRA Training.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

OSM Aviation Academy AB